Bibeltimer for påsken 2012

Her får du lastet ned et ferdig opplegg med bibeltekster, disposisjon og forslag til aktivitet.

BIBELTIMER FOR PÅSKEN 2012 (Introduksjon)

NB! Klikk på overskriftene for å laste ned.

Skrevet av Anne Marken Gihlemoen,
Acta – barn og unge i Normisjon

3 Bibeltimer á 30-45 minutter,
Aldersgruppe: 7-12 år

Innhold:
- Bibeltekster
- Disposisjon, med forslag til dramaturgiske grep
- Forslag til ekstra aktivitet
- Dagens minneord

Fortellingsdisposisjonene er ganske ”rensket” for følelser og detaljer – dette for at disposisjonen skal være oversiktlig, og brukeren skal få legge inn sin egen fortellerteknikk.

Bibeltime 1

”Den første påske og påskelammet”
Historien om befrielsen fra Egypt er lang. Hovedtyngden av historien legges derfor på den siste landeplagen og påskelammet som blir den endelige befrielsen for Israelittene. Det kan likevel hende at noen ikke er kjent med forhistorien til Moses, så dette gjenfortelles i kun et par setninger i begynnelsen.

Bibeltime 2

”Jesu siste måltid og den første nattverd”
Historien om Jesu lidelse og død. Med utgangspunkt i det siste påskemåltidet han åt sammen med sine aller nærmeste. Noen få timer senere blir svikter de alle sammen, og Jesus dør som et uskyldig lam på korset.

Bibeltime 3

”Jesus er ikke død – det er helt sant!”
Noen av de forskjellige historiene om de som fikk se og møte Jesus etter at han hadde stått opp fra graven. Jesus overvant døden – som sonoffer for oss alle.

Bibelsamling 3: Mannakornblomster