Å lede bibelsamtale

Å lede bibelsamtale

Diskusjonsoppgave

Tenk at du leder en bibelgruppe: To personer deltar ikke aktivt. Hvordan forholder du deg til det? Dersom du vil forsøke å aktivisere dem – hvordan gjør du det?