Anvendelse

Anvendelse

Gruppeoppgave

Les Titus 2:11-13 sammen. Tenk gjennom mulig anvendelse for de fire gruppene vi nettopp gikk gjennom:

  • Oss selv
  • For en kristen venn
  • For det kristne fellesskapet du er en del av
  • For en ikke-troende 

Hva slags anvendelser kom du opp med? Her er det ingen fasit. Legger de vekt på hva sier teksten sier du skal gjøre?”, eller hvordan du bør tenke?