Oppbygning

Oppbygning

Diskusjonsspørsmål

  • Del hele Titus brev inn i 3-5 deler. Lag enkle overskrifter på maks 6 ord (bruk gjerne ord fra teksten).
  • Finner du en sammenheng/struktur i Titus?
  • Sammen: Vis til hverandre og sammenlign. Bli enige sammen om en god inndeling/struktur.