Sjanger

Sjanger

Gruppeoppgave

Se på Titus brev: Hvordan påvirker sjanger måten du leser og forstår dette brevet?

Bonus: Tallet på Guds tjenere i Johannes Åpenbaring 7:1-10

I Apokalyptisk litteratur og jødisk kultur hadde tall faste betydninger:

  • 3 – Det hellige tall (treenigheten) 
  • 4 – Den skapte verden, universet (verdens 4 hjørner) 
  • 6 – Ondskap (Menneskets tall. Nesten 7, men kommer til kort) 
  • 7 – Det perfekte tall (3+4?), Guds helhet, fullkommenhet. 
  • 10 – Det fullkomne menneskelige tall, verdslig makt. 
  • 12 – Guds pakts tall (3×4?) GT: Israels 12 stammer NT: Jesu 12 disipler.
  • 1000 – Betyr vanligvis “mange”

Les teksten sammen. Hvem er disse menneskene? (Hint til leder: v.9 – Alle som tror på Jesus)

Hva kommer tallet 144 000 fra? Hva kan det bety? (Hint til leder: 12x12x1000 = Guds pakters tall x mange mennesker. Dette er Guds pakters folk – og det er mange av de)

Hvordan viser vers 9 at disse 144 000 ikke er et begrenset antall mennesker og kun fra Israels stammer? (Hint til leder: 144 000 er mange, men de kan jo helt tydeligvis telles. Denne gruppen kan ikke telles. De er også fra alle nasjoner, folk og språk, se det er ikke begrenset til Israels folk)

Hvordan skaper denne teksten om Guds segl håp, ikke frykt? (Hint: Gud skap beskytte de som tror, og til slutt samle en skare større enn noen kan telle foran sin trone, fra alle folkeslag)