Språk

Gruppeoppgave

Se etter bindeord i Titus brev, kapittel 2.

  • Hva slags bindeord finner dere?
  • Hva er betydningen av “for” som binder de to delene sammen?
  • Hvordan ville kapittelet blir radikalt annerledes om ikke 11-14 var der?
  • Det er tre “slik at” i første del. Hva er den gjentakende grunnen for at kristne skal leve gudelige liv?