Menighet

FriBUs jobb er å utruste menigheten i sin jobb med å nå og disippelgjøre barn og unge. Her finner du verktøy og modeller som hjelper deg lokalt. 

Det er bare en fase – ikke gå glipp av den! Faseoversikten viser hvilke unike muligheter du har til å utvikle barn og unges tro gjennom ulike faser.

Input samtaleboks
850kr
800 spørsmål som setter i gang den gode samtalen.

Se våre videoressurser gjennom vår YouTube-kanal «Hjemmekirke». 

Awana

Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

Prosjekt ledere

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus!

Prosjekt Søndag

Hvordan skape et gudstjeneste-fellesskap som engasjerer unge mennesker? Frikirken og FriBU anbefaler dette verktøyet.

FriBU ønsker å spille lokalmenigheten bedre, og ønsker at lokalmenigheten skal gjøre oss bedre. Snakk med oss om hvordan vi kan hjelpe deg!

HH_2_1000x1000
Håvard Haugland
Daglig leder

414 18 400

IH_1000x1000
Ingrid H. Heskje
Seniorrådgiver

934 68 147​

TF_1000x1000
Thea Frøystad
Barn & Tro i hjemmet

419 32 868​