Jubilo-1

CD, notehefte og Singback fra Jubilo

Barnekoret Jubilo i Kristiansand Frikirke har nå laget en splitter ny CD. I tillegg har de laget notehefte og singback til alle sangene. En flott resurs til alle barnekor.

Plata «Kjærlighet er det største» har blitt til ut frå eit ynskje om å gje sangglade born bibelkunnskap gjennom songar, derfor er refrenga på sju av ti songar heil ordrette sitat frå Bibelen. Dei andre norske sangane er komponert ut frå inspirasjon frå bibelforteljingar. Det står bibelreferansar bak tittelen til alle songane me har laga, så les gjerne dette for barnekoret før de går i gang med å lære songen. Tittelmelodien «Kjærlighet er det største» er skriven etter inspirasjon frå Jesus som gjer den blinde mannen Bartimeus synet att i forteljinga frå Markus 10. 46-52. Me vonar at du vil lære mange av songane våre, og blir med oss og synge Bibelen sine ord om Guds kjærleik, det største av alt!

1 CD kr. 200
3 for kr. 500.
Notehefte koster kr. 250.
Singback koster kr. 300.
Cd og notehefte kr. 400
Notehefte og singback kr. 500

Bestilling kan sendes til Kristian Sødal: [email protected]