fskbilder807_24.10

EN – FOR ALLE!

Last ned bibeltimer for barneleir i påsken 2013. Det er igjen påske, og vi skal få feire den viktigste av alle de kristne høytidene, - påsken!

Last ned oplegget her:
Bibeltimer
Bildepresentasjon 1
Bildepresentasjon 2

Temaet EN – FOR ALLE gir oss et fokus på at det var Jesus som gjorde hele jobben- for oss, - og at det er nettopp- for ALLE! Det er ikke noe som er forbeholdt bare oss her i Europa, bare de rike eller bare de flinke- det er for ALLE.

Derfor er opplegget tenkt som følger:

Fredag kveld: forslag fra oss om å fortelle enkelt om palmesøndag.
Bibeltime 1: Skjærtorsdag – og et stykke inn på langfredag. Jesus blir dømt.
Bibeltime 2: Jesus dør på korset, blir lagt i graven og står opp igjen!
Bibeltime 3: Peter i Cornelius sitt hus (apg 10). Peter får en kraftig lekse om at evangeliet er for ALLE.

Opplegget har sterkt fokus på tekstene, og med mye fortellingsstoff. Du vil finne forslag på hvordan dette kan visualiseres. Det finner du hele tiden underveis i opplegget, ikke som en egen bolk.
Jeg har også lagt vekt på at barna skal bruke Bibelen, og øve på å slå opp. Dette er viktig! Mange har aldri prøvd å finne fram i en bibel før, og trenger mye hjelp, forklaring og oppmuntring underveis! La dette bli en oppdagelsestur!

Gruppesamlinger: jeg vil oppfordre sterkt til å ha gruppesamlinger etter bibeltimen! Der kan dere repetere sammen det dere har hørt, og barna får mulighet til refleksjon, undring og spørsmål.

Kunstutstilling: jeg har på flere påskeleirer hatt stor glede av å be barna tegne etter bibeltimen- det de har hørt. Å henge opp disse bildene, er med å utvide perspektivet vårt på fortellingen! Barna får med så mange viktige detaljer!

Alle slike opplegg må bearbeides og jobbes med av den som skal ha bibeltimen. Det er viktig at du gjør stoffet til ditt- og at du kan formidle det uten å være for bundet til manus. Be om at du selv må få oppdage noe av det Jesus har gjort for deg, slik at du kan formidle det levende for barna.


Lykke til!

Vennlig hilsen
Grete Yksnøy Martinsen
Barne-og familiekonsulent i NLM ung