Hva gjør vi

Hva gjør vi

FriBU har flere hundre lokallag som arbeider for at barn og unge skal bli kjent med Jesus og leve i etterfølgelse av ham. Dette skjer på leirer, søndagsskoler, ungdomsmøter, på misjonsturer og hjemme rundt frokostbordet. FriBU har for tiden tre strategiske fokus på å hjelpe lokallagene med trosopplæring, unge voksne og misjon.

Trosopplæring

Vi ønsker at menighetene våre oppleves som en ressurs for barnefamilier og hjelper dem til å leve ut troen i hjemmet

Gjennom faseverktøy for menighet får dere hjelp til å lage en trosopplæringsplan.

Mer om trosopplæring

Unge Voksne i din menighet?

FriBU vil gjeninnføre Unge Voksne i kirkene våre. Vi tror at det at gruppen får rom, ekte ansvar, handlefrihet og innflytelse i menigheten er den eneste måten gruppen virkelig vil vokse og bli en del av kirkene. Vi ønsker å hjelpe generasjonen i startfasen i denne typen arbeid, og også hjelpe kirkenes lederskap å forstå at denne gruppa må gis plass for å blomstre.

 

UNGE VOKSNE