Trosopplæring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trosopplæringsplan

Vi tror på et bevisst arbeid med tilrettelagt progresjon og undervisning for ulike aldersgrupper. Derfor har frikirken laget en trosopplæringsplan til bruk for menighet og hjem. Trosopplæringsplanen er ment å være til inspirasjon og konkret hjelp til å tenke hvordan vi best mulig kan hjelpe barn, unge og familien til en levende relasjon sammen med Jesus. Ta kontakt med noen i fribustaben dersom du trenger hjelp.

TIL TROSOPPLÆRINGSPLANEN

Trosveileder

Vi har et mål om at 50 menigheter har en ferdig trosopplæringsplan innen utgangen av 2017. Vi ønsker at flest mulig bruker en trosveileder i arbeidet med denne planen. Grunnen er at det kan være viktig med en person utenfra for å hjelpe til å tenke nytt og med friskt blikk på din menighet. Tjenesten er helt gratis.

KONTAKT OSS OM TROSVEILEDER

Hjem og menighet

Vi vet at hjemmet er den viktigste arena for å gi videre troen til sine barn. Vi ønsker derfor at alle menigheter oppleves som den beste støttespilleren til familier i denne oppgave. Vi håper din menighet vil arrangere en kveld eller kursrekke som tar opp tema om tro på hjemmebane. Vi gir foreldreskolen gratis til menigheter som ønsker å arbeide med det.

Ta kontakt for å få ideer til hvordan dere kan gjøre det i din menighet.

TA KONTAKT FOR IDÉER