Tweens

Tweens

Tweens er ikke barn, men heller ikke ungdommer. De er aldersgruppen midt i mellom, fra 10 år til 13/14 år. Mellomtrinnet i skolesystemet. På denne siden finner du våre anbefalte ressurser og kontaktpersoner for Tweens.

Tweens trenger først og fremst anerkjennelse og kjærlighet. Vise dem at de betyr noe! Samtal med dem og still dem spørsmål. Lytt til dem, og la dem stille deg tøffe og vanskelige spørsmål. Noen ganger kan du skaffe hjelp for å besvare spørsmålene. Andre spørsmål kan du la forbli ubesvarte. Det er bra å la «tweens» spekulere og arbeide seg gjennom åndelige spørsmål selv. Det gir større åndelig modning. Det er viktig å bekrefte de og gi «tweens» betydningsfulle måter å delta i menighetslivet og i gudstjenesten på. De trenger å erfare ting selv, og de elsker utfordringer.

Hva kan menigheten gjøre? 
•    Aldersbestemt søndagsskole
•    Etablere tweens smågrupper i hjemmene eller i menigheten
•    Etablere tweens arbeid i kirken utenom søndager
•    Bygge bro mellom tweens arbeid og ungdomsarbeid

2img_9738

Linda Kvavik

Nettverksleder Sør
456 63 844
1thea

Thea Frøystad

Nettverksleder nordvestlandet
419 32 868
1ingrid

Ingrid H. Heskje

Seniorrådgiver
934 68 147

AWANA T&T

Awanas ressurs for Tweens heter T&T: tro & trening. Undervisningen har fokus på trosforsvar og hvordan kristenlivet kan se ut for de i hverdagen. En T&T samling trenger ikke være en del av en søndagssamling, men kan også brukes i smågrupper eller som egen tweenskveld i kirka med tid til sosialt og kiosk. Ta kontakt med Thea for spøsmål.
 

Til Awana.no

FRIK TWEENS

En god måte å treffe denne aldersgruppen på kan være å ha et konsept med høyt fokus på det sosiale, der de kan bygge relasjoner med trygge gode voksne til stedet, der de kan få et møte og kjennskap til at Jesus er relevant i hverdagen. 

Lyngdal Frikirke har stor suksess med FRIK ung (Tweens). Annenhver lørdag fra k.18.30-21.00 med lek, kiosk med salg av milkshake og smoothie, og et møte på ca 20 min hvor tweensa selv leder lovsang, styrer lyd og bilde. Andakten som holdes av en voksen, inneholder tema som er relevant for hverdagen deres og peker tydelig på Jesus. Det blir brukt filmer fra FRIKxpand som temasetter. Ta kontakt med Linda for mer informasjon.
 

Smågrupper for tweens

Dette er en gruppe der både du og ”tweensa” bare kan få være. Være sammen! Du som voksen kan ta del i deres liv og utfordringer, lytte til dem og stå sammen med dem.

Tør du å invitere noen ”tweens” du kjenner og si: ”Denne timen setter jeg av til dere. Jeg vil prioritere dere og lytte til det dere er opptatt av.” Dagens ”tweens” trenger trygge voksne som har tid. Mennesker som lever ut Jesus-livet. ”De kristnes liv er verdens bibel.” Du kan få være en slik bibel ved å åpne hjemmet ditt for noen ”tweens” en time hver uke.

B-tweenspillet

Soul Children

"Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i!" Alt arbeid innenfor Soul Children-bevegelsen skal bygge på de tre likestilte søylene som danner bevegelsens fundament: det musikalske, det sosiale og det åndelige. Alle tre søylene er like viktige, like store og skal ha likt fokus. På lenken under finner du alt du trenger for å starte opp soul Children. Ta kontakt med Ingrid.

Soul Children Logo

Soul Children

Andre ressurser for tweens

På ressurssiden vår finner du andre ressurser vi anbefaler for Tweens, både ting vi har laget selv og gode ressurser som andre har utviklet. Kryss av på "Tweens" under "Tagger".

Tweens ressurser