Organisasjon

 

 

 

 

 

 

Organisasjon

"Vår jobb er å inspirerer og dele ressurser til våre lokallag gjennom vårt nasjonale team og våre regionale nettverk"

FriBU nasjonal stab består av 6-8 ansatte, i tillegg til en daglig leder og en administrasjonsleder. De fleste i staben arbeider i ulike lokalmenigheter med lederansvaret for en del av arbeidet blant barn, ungdom og frivillige. De fleste nettverk ledes av ansatte i fribu og består av lokalt ansatte barne- og ungdomsarbeidere i sitt område. Nettverket sprer sine prosesser og erfaringer til andre ledere, ved for eksempel å arrangere ledersamlinger, Creative eller felles konfirmantopplegg - alt etter behovene i det lokale arbeidet. 

"Målet med nettverk er å forankre gode prosesser og relasjoner i alle nivå av vår organisasjon"

Vi tror at de beste ideene og det viktigste arbeidet i FriBU utføres lokalt. Flere av produktene FriBU leverer i dag er eksempel på dette. Gjennom våre nettverk ønsker vi å ta vare på det beste i et lokalt engasjement, samtidig som vi ivaretar fordelene ved et nasjonalt nettverk som har en større oversikt over helheten."Vi ønsker å legge til rette for en organisasjon som fremelsker, støtter og tilfører ressurser til lokale initiativ"

Lokallagene er i hovedsak knyttet til et lokalt arbeid i en menighet. I lokallagene drives barne- og familiearbeid med fokus på Tro på hjemmebane, ungdomsarbeid, ledertrening, speider, musikk og korvirksomhet, arrangement og mye mer.

 

FriBU er en selvstendig organisasjon

Vi er over 6500 medlemmer og 250 lokallag. Vi arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag. Alt lokalt barne- og ungdomsarbeid i DELF blir automatisk med i FriBU når det registreres i FriBUs medlemsregister. Lag som er registrert har krav på økonomisk støtte og kan sende utsendinger til FriBUs Landsmøte. FriBU må, for å få økonomisk støtte fra det offentlige, ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år lik rett til innflytelse i organisasjonen. 
 
Hva vi vil oppnå gjennom vår organisering

  • Større nærhet mellom nasjonalt ansatte, lokalt ansatte og ulønna medarbeidere slik at vi i større grad deler liv og tjeneste.
  • Økt lokalt samarbeid mellom menigheter.
  • Materiell og arrangement som er lokalt initiert og forankret.
  • Større fleksibilitet i hvordan arbeidet drives.
  • Lokalt forankret, målrettet ledertrening.
  • Sørge for en sunn balanse mellom OPP, INN og UT. Inspirert av LIFESHAPES.COM