Søk

FriBUs landsmøte 2024

Velkommen til det 12. ordinære landsmøte i FriBU!
Landsmøte er FriBUs generalforsamling som avholdes hvert tredje år.
Under finner du oversikt over tiden fremover mot landsmøte.
Vi vil høre din stemme og håper du vil delta på landsmøte!

13. januar 2024

Innkalling

Innkalling sendes ut. Påmelding åpner opp i Checkin.

13. januar 2024

13. februar 2024

Saksforslag

Seneste frist for å komme med saksforslag til landsmøte. Landsstyret i FriBU behandler saksforslaget.

13. februar 2024

13. mars 2024

Saksliste

Endelig saksliste sendes ut.

13. mars 2024

7. april 2024

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfrist.

7. april 2024

13. april 2024

Landsmøte

Digitalt landsmøte
2024 avholdes.

13. april 2024

Landsmøte er FriBUs øverste organ og generalforsamling som arrangeres hvert tredje år. Deltakere er alle som engasjerer seg for barn og unge i Frikirken. Delegater fra FriBUs lokallag har stemmerett i sakene. Normale saker som behandles er treårsmelding fra årene som har vært i FriBU, toårsmelding fra speiderkorpset, ny målplan og valg av nytt landsstyre for de kommende tre årene.

Landsstyret i FriBU er FriBUs øverste organ mellom hvert landsmøte. Landsstyret består av leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 3. vara medlemmer. 1. vara stiller fast på landsstyremøter. Landsstyret møtes 5-6 ganger pr år både fysisk og digitalt. På landsstyremøter stiller daglig leder og administrasjonsleder fast. I tillegg stiller stab og speiderkorpset med en representant hver. 

Landsstyret er arbeidsgiver for daglig leder. Daglig leder er arbeidsgiver for stab. En av landsstyrets største oppgaver er å være økonomisk ansvarlig for FriBU. Det er landsstyret som fatter vedtak på budsjett og følger økonomirapporteringen tett. Styret er i tillegg en stor støttespiller for stab og samarbeider jevnlig med dem.

Delegat er en utsendt representant fra et lokallag i FriBU. Delegaten må være lokallagsleder selv eller en representant fra lokallaget godkjent av lokallagsleder. Ta kontakt med ditt lokallag om du vil være delegat.

Treårsmelding er en rapport fra FriBU for arbeid som har blitt gjort de tre siste årene, samt en oversikt over hvem som har vært ansatt og hvem som har vært med i landsstyre og valgkomité. 

FriBUs målplan er et strategidokument for de kommende tre årene. Dette dokumentet forteller retning på arbeidet for stab og styre i tiden fremover. Målplanen samsvarer med Frikirkens sin målplan. 

Landsmøte avholdes digitalt over Zoom. Stemmeangivingen vil foregå digitalt via en plattform som heter GoPlenum. Mer informasjon vil sendes ut nærmere landsmøte.

Påmelding innen søndag 7. april på Checkin. 

Kontakt administrasjonsleder i FriBU på e-post eller 456 88 015 om du har spørsmål angående landsmøte 2024.