FriBU Frifond

Formål

Formålet med frifondmidlene er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og styrke det frivillige arbeidet lokalt. FriBU ønsker at bruken av midlene skal være med på å virkeliggjøre FriBUs visjon, samt skape større organisasjonstilhørighet.

«Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere»

Frifondmidlene er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. Det er LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) som er forvalter av midlene. FriBU Frifond deler ut årlig rundt 2.5 millioner kroner. 

I FriBU er Frifondmidlene fordelt som følgende:

0%
Direktestøtte
Utbetalingene er basert på medlems- og lokallagsinformasjonen som er levert i årsrapporten og blir betalt ut direkte til våre lokallag i slutten av september hvert år.
0%
Prosjektstøtte og oppstartstøtte
Prosjektstøtten er en søknadsbasert ordning for alle lokallag i FriBU. Prosjektstøtte søkes om og rapporteres i medlemsregisteret.
0%
Administrasjon
Inntil 5 % kan gå til å dekke sentrale administrasjonsutgifter. De siste årene har vi delt ut disse midlene i tillegg til lokallagene.

prosjektstøtte

Lokallag kan søke om støtte til prosjekt frem til 31. august. Ubrukte prosjektmidler vil etter dette deles ut som direktestøtte.

Alle innvilgende søknader vil bli utbetalt etter at direktestøtte for fjoråret og tidligere prosjektstøtter er rapport for, senest 15. september.

I medlemsregisteret Cornerstone kan du søke prosjektstøtte, sjekke tildelinger, og levere rapport på oppbrukt direktestøtte og prosjektmidler.