FriBU Frifond

FriBU Frifond

FriBU Frifond er FriBUs støtteordning. Våre lokallag får årlig direktestøtte basert på medlemstall, samt har mulighet til å søke prosjektstøtte gjennom året.

Frifondmidlene er en del av overskuddet fra Norsk Tipping. Det er LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) som er forvalter av midlene. FriBU Frifond deler ut årlig rundt 2.5 millioner kroner. Formålet med frifondmidlene er følgende:

I FriBU er Frifondmidlene fordelt som følgende:
0%
Direktestøtte
Utbetalingene er basert på medlems- og lokallagsinformasjonen som er levert i årsrapporten og blir betalt ut direkte til våre lokallag i slutten av september hvert år.
0%
Prosjektstøtte og oppstartstøtte
Prosjektstøtten er en søknadsbasert ordning for alle lokallag i FriBU. Prosjektstøtte søkes om og rapporteres i medlemsregisteret.
0%
Administrasjon
Inntil 5 % kan gå til å dekke sentrale administrasjonsutgifter. De siste årene har vi delt ut disse midlene i tillegg til lokallagene.

Lokallag kan søke om støtte til prosjekt frem til 1. november. Ubrukte prosjektmidler vil etter dette deles ut som direktestøtte.

Før du går til søknadsplattformen: Merk deg vedtektene og kravene for prosjektstøtte fra FriBU.

I medlemsregisteret Cornerstone kan du sjekke tildelinger, og levere rapport på oppbrukt direktestøtte og prosjektmidler.