Mellom-Himmel-og-jord

Konfimasjonsopplegg

Konfirmasjonsopplegg som er utviklet av Rune Øystese og bearbeidet for Frikirken av Bjørn Jellestad. Her kan du laste ned ressursarkene som følger med konfirmantpermen. Disse er suppleringsark til konfirmantpermen som kan bestille fra Frikirken.

 

» Gudstjenestereferat
» Høsten 2010
» Hva er vitsen
» Meg selv
» NB
» Vårplan 2011
» Salme 139 og Salme 8
» Nattverden
» Dåpen
» Sakramentene
» Om å møte Gud
» Gud og det onde
» Gud, skaper og far
» Jesu Død
» Jesu oppstandelse
» Personen Jesus
» Nådegavene
» De 10 bud NOTATARK
» De 10 bud FASIT
» De 10 bud med FORKLARING
» Hvem er Den Hellige Ånd
» Jesu liv og lære

» SVAR til - Gud, skaper og far
» SVAR til - Om å møte Gud