Paske

Påskevandring for konfirmanter

Bærum Frikirke og flere andre menigheter i Oslo-området har i flere år brukt et opplegg for påskevandring for konfirmanter i påsken. Her får konfirmantene oppleve lidelseshistorien med andre sanser enn øynene. Nå er dette tilgjengelig i FriBUs ressursbank for alle som ønsker å bruke dette.

Påskevandring for konfirmanter

1. Forklare hva som skal skje: Deler inn i 4-5 stk. pr. gruppe. Alle får bind for øynene. Dere skal holde i et tau, hvor en vil lede dere. Dere må stole på at dere blir ledet på en trygg måte. Ingen får prate under denne vandringen. Gruppene blir sendt ut med 5 minutters mellomrom. De andre får høre på rolig musikk uten noe prat.

2. Nattverden: ” Torsdag i påskeuken hadde Jesus og disiplene påskemåltid til minne om det som skjedde i Egypt. Mens de holdt måltidet tok han et brød, takket ga dem og sa: Et dette, dette er mitt legeme. Og han tok kalken, takket ga dem og sa: Drikk alle av den, for dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse. (Brød/vin)

3. Getsemane: la konfirmantene stå og holde hverandre i hendene.

”Etter måltidet gikk de til Getsemane hagen. Jesus lot disiplene være igjen i hagen og gikk fra dem for å be. Før han gikk sa han: Bli her og våk med meg. Be om at dere ikke faller i fristelse.

Da han kom tilbake hadde de sovnet. Da sa han til Peter: ” Så klarte dere altså ikke å våke med meg en eneste time.”. Så gikk han igjen bort og bad. ”Min Far! Er det mulig, la dette beger gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.” Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket han. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inderlig, så svetten falt som bloddråper til jorden. ( sprute på konf med varmt vann.)

Da han reiste seg etter bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. Hvordan kan dere sove? Sa han Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.

4. Jesus blir tatt til fange
”Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran gikk han som hette Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse han. Da sa Jesus: ”Judas forråder du menneskesønnen med et kyss?” (Alle får et kyss på hånden)
De som var med Jesus skjønte hva som ville skje, og spurte: ”Herre skal vi gripe til sverd?” Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener så det høyre øret ble kuttet av. Men Jesus sa ”La være med det!” Og han rørte ved tjenerens øre og leget det. Så sa han til overprestene og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham: ”Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket som rår.

5. Peters fornektelse
Så grep de ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestepike fikk se ham der han satt i lysskjæret og hun stirret på ham og sa: ” Han der var også med ham.” Men Peter nektet og sa. ”Kvinne jeg kjenner ham ikke!” Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa: ”Du er også en av dem.” Nei, det er jeg ikke, svarte Peter. Men en time senere var det enda en som forsikret: ”Jo visst var denne mannen også med han. Han e4r jo galileer.” Men Peter svarte: ”Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.” I det samme, før han ennå hadde talt ut, gol hanen. Da vendte Herren seg og så på Peter, og Peter husket det Herren hadde sagt til ham: Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger.” Og han gikk ut og gråt bittert. (Høre en peis knitre)

6. Hos Pilatus
”Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig på morgenen. Selv gikk de ikke inn i borgen; de ville ikke bli urene, for da kunne de ikke spise påskemåltidet. Pilatus gikk da ut til dem og sa: ”Hva er anklagen som dere fremfører mot denne mannen?” De svarte: ”Var ikke denne mannen en forbryter, hadde vi ikke overgitt ham til deg..” Pilatus gikk da inn i borgen igjen, kalte Jesus fram for seg og sa: ”Er du jødenes konge?” Jesus svarte ham: ”Sier du dette av deg selv, eller har andre sagt deg det?” ”Så er du da konge? Sa Pilatus. ”Du sier det,” sa Jesus. ”Jeg er konge.” Pilatus grep nå Jesus og lot ham piskes.
(CD- spiller m/ pisking.)

7. Jesus bærer korset til Getsemane
Soldatene førte nå Jesus inn i borgegården og kalte sammen hele vaktstyrken. De kledde ham i purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. Så begynte de å hilse ham: ”Vær hilset, du jødenes konge!” De slo ham i hode med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. Da de slik hadde drevet gjøn med han, tok de purpurkappen av ham, kledde ham i hans egne klær. Så førte de Jesus bort. Han bar selv sitt kors og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, Golgata på hebraisk.
( Bære en tung tømmerstokk.)

8. Korsfestelsen
Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om hva hver skulle få. Det var den tredje time de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød: ”Jødenes konge.” Sammen med han korsfestet de to røvere, en på høyre side og en på venstre side av ham. (9 hammerslag, de får kjenne spiker i hånden.)
De som gikk forbi, ristet på hode og spottet ham. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: ” Eloï, Eloï, lamà sabaktàni?” Det betyr.” Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?” Jesus ropte høyt og utåndet. Og forhenget i templet revnet i to, fraøverst til nederst. Da offiseren som stod rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han: ”Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!”

9. ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.”

10. ”Dere skal nå få komme frem til meg, en og en, og ta av dere bindet for øynene. Så kan du velge om du vil se hva Guds mest dyrebare skatt er”
(Konfirmantene får se sitt eget speilbilde.)