promiseland

Promiseland (Søndagsskolemateriell)

Våg å drøm! Våg å drøm om at det kan skje store ting også blant barna på ditt hjemsted, i din gate, i din bygd eller din bydel. Drøm store drømmer men gå små skritt om gangen. Og ha tillit til at Gud den allmektige er med deg i all din ferd!

 

Promiseland søndagsskole-materiell

Planlegge/prioritere

Promiseland er såpass annerledes enn det som har vært tradisjonell tenkning her i Norge mht til det å nå barn og unge i forbindelse med søndagens gudstjenester og samlinger, at det krever grundig PLANLEGGING og PRIORITERING.

Her i Norge har det vært en utbredt tenkning at barna de skal oppbevares – populært kalt barneparkering, barna er ofte salderingsposten i form av lokaler og ressurser og ikke minst folk. Det er vanlig å tenke at det er tilstrekkelig med en søndagsskoleleder på 30 – 40 barn, og lønnede medarbeidere i barnearbeidet ser vi langt etter. Derfor hører vi også ofte sagt på en litt negativ måte at ”Promiseland er jo så ressurskrevende!” Dette tar det tid til å endre på!

Promiseland representerer en helt annen tenkning – en helt annen ressursbruk - JA, nemlig å investere i barna! Bruk tid, krefter og penger på dem, derfor må vi planlegge grundig og prioritere bl.a. vår egen tidsbruk – det må ryddes plass til dette viktige arbeidet!

Realistisk

Kirkevirkeligheten i Norge er variert og forskjellig- ikke fortvil over dette, men vær realistisk. Alle gjør vi oss våre egne erfaringer utifra vår sammenheng, og slik blir Promiseland her i Norge. Et godt råd er GÅ MED SMÅ SKRITT OM GANGEN. Sett små mål som det gradvis jobbes mot. Dette betyr allikevel ikke at det ikke skal jobbes målrettet fram mot større mål og ha store drømmer for hva som kan skje blant barna der vi bor.

Oversette/overføre

Selv om Willow Creek Norge har oversatt flere undervisningspermer, så må stoffet overføres til den sammenhengen din forsamling eller menighet står i. Dere må se på hva som er realistisk ut fra de ressursene som dere har, men malen som ligger i bånn er det viktig å ha med seg, nemlig;

HØRE- Barna skal hver gang høre en historie fra Bibelen

LÆRE - de skal lære en bibelsk sannhet

GJØRE- i smågruppene skal de gjøre; der omsetter de det som de har hørt og lært inn i sin egen hverdag.

 

Målrettet

Det området som nok har vært direkte overførbart fra USA til Norge er tenkningen omkring et MÅLRETTET arbeid – det er dette som er aller viktigst. Et tydelig mål/visjon og klare verdier.  Jesus har gitt oss et OPPDRAG i misjonsbefalingen: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.

Inspirasjon

Promiseland her i Norge har inspirert oss – ikke til å kopiere det de gjør i Willow Creek, men inspirert oss til å løfte fram barna og se på dem som en fullverdig del av dagens kirke. Vi er blitt inspirert til å tenke nytt, inspirert til å tenke målrettet, inspirert til å tenke at med verdens mest fantastiske budskap, så skal vi få lov til å være kreative i møte med barna!

Smågrupper

Promiseland-modellen presenterer en modell som består av:

- lek/myldring

- undervisning og sang i stor gruppe hvor barna hører og lærer

- Smågrupper er stedet til å gjøre; hvor barna får hjelp til å omsette det de har lært inn i sin egen hverdag, sammen med voksne kristne som forplikter seg til å møte dem, være sammen med dem, elske dem og bry seg om dem.

 

Evangelisering

Promiseland har utfordret oss på det å evangelisere – fra vi er små, nemlig fortelle andre om Jesus og på den måten dele verdens mest fantastiske budskap med folk rundt oss.

 

Drøm

Våg å drøm! Våg å drøm om at det kan skje store ting også blant barna på ditt hjemsted, i din gate, i din bygd eller din bydel. Drøm store drømmer men gå små skritt om gangen. Og ha tillit til at Gud den allmektige er med deg i all din ferd!

Gå inn å sjekk sidene www.willowcreek.no  Her vil du se alt som finnes av materialer/permer og cd som kan bestilles. På disse sidene ligger også alltid informasjon om hvor det rundt i landet holdes kurs om Promiseland. Du kan også bestille kurs hos FriBU. Vår barnekonsulent kommer gjerne og har Promiseland kurs i din menighet. 

Det finnes to kurs innen Promiseland Trinn 1 og 2

Trinn 1: er  grundig innføring i Promiseland m.m

Trinn 2: er for viderekomne, for de som allerede har brukt Promiseland men trenger ny inspirasjon

Ønsker du kurs? Kontakt Willow Creek Norge