Reiseregning

Beskrivelse av hvordan reiseregning fylles ut samt skjema.

Vi har et ønske om å gjøre dette enklest mulig, men må forholde oss til gjeldene lovverk som gjør at du må følge disse retningslinjene.

Benytt gjeldende reiseskjema, kan lastes ned her: /file/2reiseregning-fribu.xlsx

Fyll ut skjemaet, all informasjon må fylles ut
(skriv kun tall i felt for beløp og km. så regner skjemaet ut summene).
Ved stedsangivelse må du spesifisere ned på gatenivå, slik at «Oslo» ikke går, men «Oslo, Pilestredet.» evt «RicaHotell, Gardermoen»

Alle kvitteringer må nummeres kronologisk etter oppstilling på reiseregningsskjemaet, slik at det er tydelig referanser mellom kvitteringer og reiseregningen/utleggsskjemaet.

Husk å fylle ut kontonummer, skriv så ut skjemaet.

Signer og send papirutgaven inn til:
FriBU, Pilestredet 69, 0350 Oslo

Skjemaet og kvitteringene kan også skannes inn og sendes på e-post til [email protected]

Skjemaer som har manglende informasjon, eller ikke er godt nok leselige vil bli avvist.