Rovertreff

FSK slår et slag for våre rovere med et eget arrangement KUN for rovere! 
(Alder 16+)

Alle grupper i FSK er velkommen på roversamlingene. Vi ønsker å gjennomføre én fast roversamling hvert år.

Normalt klarer vi å dekke minst 50% av reiseutgiftene.

Arrangør for 2023 søkes! 


Kontaktperson Ada Hagaseth
E-post:
adahaga@gmail.com