Rovertreff

FSK slår et slag for våre rovere med et eget arrangement KUN for rovere! 
(Alder 16+)

Alle grupper i FSK er velkommen på roversamlingene. Vi ønsker å gjennomføre én fast roversamling hvert år.

Vi dekker minst 50% av reiseutgiftene over 500,- pr.pers.

Porsgrunn FSK er arrangør for 2023 (oktober/november).

Mer info kommer. 

Kontaktpersoner: Ada Hagaseth og Christoffer Stavnes