skjermbilde-2018-01-24-kl.-21.19.29

Show-it pakke 3

Denne tredje serien består av 6 samlinger med 6 ulike temaer hentet fra flere troshelter i bibelen. Peter, Hanna, Paulus, David, Gideon og kvinnen ved brønnen.
Pris: 2000,-

Når en kjøper denne pakken, får en med:

Ressurshefte

Gudstjenesteressurs (cd-rom med pc-filer av alt en trenger til å gjennomføre familiefeiringene)

NB! Pakke 3 inneholder ikke dvd til å ta med hjem.

Presentasjon av temaene:
Temaene i denne serien om Professor Darwinius og troshelter er hentet fra flere steder i Bibelen.
Peter i Getsemane og Peters fornektelse (Matt 26,51-75), Hanna holder ord (1.Samuelsbok 1), Paulus og Silas i fengselet (Apg.16,16-40), David og Saul (1.Samuelsbok.24), Gideon (Dom.7), Kvinnen ved brønnen (Joh.4,1-26)
Når vi lager en slik serie, har vi en selvpålagt ramme om å holde oss til 6 feiringer. Av erfaring mener vi at dette er antall som fungerer godt. Temaene for samlingene i denne serien er:

Feiring 1: Peter, handler om mot
Feiring 2: Hanna, om å stole på Gud
Feiring 3: Paulus, ta gode valg
Feiring 4: David, ikke ta igjen eller hevne seg
Feiring 5: Gideon, Gud kan bruke akkurat deg!
Feiring 6: Kvinnen ved brønnen, nåde, Gud tilgir ALT!

Pris (inkludert moms):

Show it-pakkene (6 samlinger): kr 2 000,00