Hva vi gjør

Korpsleir 2020 på Evjemoen

Gled dere til felles korpsleir sommeren 2020! Det blir på Evjemoen 1.-8. August. Stedet er som skreddersydd for speiderleir!

Vi kan bare begynne å glede oss til nok en felles korpsleir. Leiren er for alle de fem korpsene i NSF. Vi forventer ca. 1.000 deltakere noe som er mange nok til å lage en stor leir, men ikke så mange at den blir uoversiktelig. FSK stiller mannsterke i leirkomiteen med hele 5 representanter. Vår kjære korpsleder er leirsjef.

Her er lenke til info som er gitt ut så langt:
Infobrev 1
Infobrev 2

Se bilder fra korpsleir 2016:
https://felleskorpsleir2016.wordpress.com/ 
www.facebook.com/felleskorpsleir2016 

 

 

 

 

 

 

Korpsting

Korpsting - FSK sitt høyeste besluttningsorgan

FSK arrangerer korpsting hvert andre år. På korpstinget blir viktige beslutninger for korpsets framtid tatt. Her blir også de viktigste valgene tatt, med blant annet valg av korpsstyre. Meld deg på neste korpsting, og vær med å ta ansvar for veien videre for Frikirkens speiderkorps. Velkommen til korpsting!

Neste korpsting er 08.-10. februar 2019

Innvitasjon
Brev fra valgkomiteen
Innkalling
Påmeldingsskjema
Antalliste
Praktisk info
Saksliste
Toårsmelding
Måldokument

Se referater, rettningslinjer, foretningsorden og instruks for valgkomite

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovertreff

Fredrikstad FSK innviterer til rovertreff 2018! Dette blir en super helg for alle rovere i FSK. Meld deg på å bli kjent med andre rovere i Frikirkens Speiderkorps.

FAKTA:
Tid: 23.-25. november
Sted: Fredrikstad FSKs speiderplass, Skogtunet: http://www.skogtunet.com
Pris: maks 250,- (All inclusive.) Det vil bli gitt reisestøtte. Gruppeledere har motatt info om reisestøtten.
Påmeldingsfrist: 14. oktober
Påmelding ti: [email protected]

Last ned info/flyer her

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellomting

FSK har nå ett arrangement helgen i uke 6 hvert år. Dette er ofte 2. helg i Februar. Vi har lange tradisjoner på å ha Korpsting hvert andre år, men nå har vi også Mellomting de årene det ikke er Korpsting. Mellomting blir i like år, og Korpsting i ulike år.

Neste mellomgitng er 06.-08. Mars 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandrersamlinger

FSK slår et slag for våre vandrere med et eget arrangement KUN for vandrere.

Alle grupper i FSK er velkommen på vandrersamlingene. Vi forsøker å få til to stk hvert år. En østpå og en sørpå hvor vi har størst tetthet av speidergrupper. For grupper andre steder i landet vil vi gi god reisestøtte.

Vandrersamling Øst

Arrangører for vandrersamling i øst har så langt vært:
Fredrikstad FSK (2010), Lørenskog FSK (2011), Fredrikstad (2012), Porsgrunn (2013), Fredrikstad (2014, 2015 og 2019).
Arrangementene var en suksess og en stor opplevelse for både speidere og ledere.

Arrangør søkes  for vandrersamling øst 2020:

Arrangør: ?
Sted: ?
Tid: ?
Pris: Maks 300,-
Påmeldingsfrist: Ikke bestemt

 

Spørsmål og påmelding til speiderkonsulent Børge Greaker
E-post: [email protected]
Mobil: 934 68 143

Vandrersamling Sør

Arrangører for vandrersamling i sør har så langt vært:
Songdalen FSK (2013) og Akland FSK (2014, 2015 og 2016).
Arrangementene var en suksess og en stor opplevelse for både speidere og ledere.

Arrangør for vandrersamling sør 2020 søkes:

Sted: 
Tid: 
Pris: 
Påmeldingsfrist: 

 

eller til speiderkonsulent Børge Greaker
E-post: [email protected]
Mobil: 934 68 143

Vandrersamling nord

Trondhjem FSK arrangerte vandrersamling for våre nordligste grupper i 2011 og 2012. Rognan FSK arrangerte samlingen i 2014. Vandrersamlingene i Nord, Øst og Sør har det til felles at speidere og ledere er godt fornøyd med de arrangemetene de har deltatt på. Det som har vært en utfordring for arrangementene i nord er at det er tidkrevende og dyrt å riese. Det vil trolig være enklere og billigere å reise på vandrersamlingene i sør og øst for flere av våre grupper i nord og vest. Korpsstyret vil derfor ikke utfordre flere grupper i nord til å være arrangør for vandrersamlinger, men oppfordre gruppene til å delta på de samlinger som blir arrangert i sør og øst. Korpset vil imøtese en søknad om reisestøtte.