1shutterstock_260727794

Leder i FSK

Dokumenter for deg som er leder i FSK

Her finner du viktige dokumneter til deg som er leder i FSK

Lederhåndboka
Ledererklæringsskjema
FSKs måldokument 2019-2024
Grunnregler i FSK
 

Anbefalte kurs for ledere i FSK

Ledertrenerkurset og Trekløver Gilwell er kurs i NSF vi anbefaler alle ledere i FSK som vil ta speidingen et steg videre. Du kan søke korpset om midler til disse kursene.
Oversikt over hvilke kurs som arrangeres finner du her: Arrangement i NSF
 

Andaktsresurser

Korte speiderandakter (Korpsenes egen andaktsbok)
365 raske (Korte andakter i egen app fra Fabu)