5

Speiding for alle / Familiespeiding

Er tradisjonelt speiderarbeid vanskelig å få til i din menighet? Her finner du tips om altarnative måter å drive speiderarbeid på.

SPEIDING FOR ALLE / FAMILIESPEIDING

”Speiding for alle” eller ”Familiespeiding” er begreper som blir brukt om speiderarbeid som er litt annerledes enn tradisjonelt aldersdelt speiderarbeid. Tradisjonelt speiderarbeid deles inn i enheter som vist i tabellen under.

Aldersdelte enheter i speideren

Navn på enhet

Fra

Til

Bever

1.kl. (6 år)

2. kl. (7 år)

Småspeider / Flokken

3. kl. (8 år)

4. kl. (9 år)

Stifinner

Troppen

5. kl. (10 år)

7. kl. (12 år)

Vandrer

8. kl. (13 år)

10. kl. (15 år)

Rover

16 år

26 år

I menigheter der det er lite hensiktsmessig eller vanskelig å dele inn på denne måten, kan en annen form for speiderarbeid være en god ide. Det som uansett står sentralt i alt speiderarbeid er speidermetoden. Speidermetoden består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar

Les mer om speiderarbeid i Frikirken på www.fribu.no
Se hvilke speidergrupper vi har på www.fribu.no/grupper

SPEIDING FOR ALLE

I 2011 startet et pionerprosjekt i Nedre Glomma Frikirke. Menigheten ønsket å starte en speidergruppe som skulle arrangere speidergudstjenester. Prosjektet fikk navnet ”Speiding for alle”. Målsettingen med arbeidet er: ”Utvikle felleskap og skape gode relasjoner i menigheten gjennom å anvende speidermetoden på friluftsarrangement som er åpne for alle. “


Speidergruppa
Vi etablerte en gruppe på 4 personer som sto for planlegging, gjennomføring og evaluering av speidergudstjenestene i tett samarbeid med pastor. Speidergruppa møtes jevnlig, og i samsvar med antall arrangement.

Speidergruppas ansvar er:

 • Gjennomføre, planlegge og evaluere arrangement.
 • Ha kontakt med menighetens ledelse.
 • Sette opp målsetting og jobbe for måloppnåelse.
 • Administrasjon, innkjøp og materiellforvaltning.


Patruljer og patruljeførere
Når vi møtes til Speiding for alle, deles forsamlingen opp i små grupper som vi kaller patruljer. Hver patrulje har en leder vi kaller patruljefører. Vi utfordret noen familier i menigheten til å være patruljeførere.

Patruljeførernes ansvar er:

 • Møte opp litt før arrangementene, for å gå gjennom dagens program.
 • Lede sin patrulje gjennom oppgaver og konkurranser*.
 • Sørge for at alle på patruljen blir sett og møtt på en vennlig måte.Praktisk organisering

Tid:
2-5 søndager i semesteret. Kl. 1300-1600. Speidergruppa (ledergruppa) møtes jevnlig for evaluering og planlegging.
Sted:
Ute i lokalmiljøet. Det anbefales å ha 1-3 faste plasser som egner seg godt til de ulike årstidene. Geografisk er de lurt å ta hensyn til hvor målgruppen er bosatt.
Patruljer:
Patruljeledere danner og leder patruljene. Hver patrulje lager sitt eget patruljenavn skogsdyr. Gjester fordeles på de eksisterende patruljene. Patruljer er grupper som holder sammen og løser oppgaver sammen.


Typisk program
13:00Oppmøte ved en parkeringsplass. Alle ønskes velkommen, og kort informasjon om dagens program gis. Inndeling i patruljer. Utforskeroppgaven* deles ut.
13:05  Vi vandrer sammen og i patruljer. Utforskeroppgaven løses underveis.
13:30  Vi slår leir. Utforskeroppgaven gjørs ferdig. Aktiviteter, lek og konkurranser*.
14:30Bålet tennes. Patruljene rapporterer fra utforskeroppgaven. Premier deles ut for utforskeroppgaven og konkurransen. Tanker om hvem Gud er og hva Han gjør i våre liv deles. Avsluttes med speiderbønnen.
15:00  Vi lager bålmat.
Fri lek/aktivitet
Hjemreise (Det er ingen styrt avsluttning, men de fleste runder av ca. 16:00.)

*Eksempler finnes i eget vedlegg.
I Nedre Glomma valgte vi to ulike former for aktiviteter, som vi kalte for Utforskeroppgaven og Konkurransen. Utforskeroppgaven er en oppgave som hver patrulje løser hver for seg i første del av møtet. Konkurransen er også en oppgave som patruljene løser, men da sammen og i mer i konkurranse og lekpreget form.


Utstyr som er kjekt å ha
Bålstativ                     499,-   (1 eller flere avhengig av hvor mange dere er)
Grillpinner                 50,-     (Store grupper setter store spor om alle vil spikke sin egen)
1.hjelpskrin                200,-   (Lurt at en i speidergruppa har dette i sekken)
Plaster                        15,-     (1. 5pk til hver patruljefører)
Speiderboka              339,-   (Kjekt å ha i speidergruppa. Boka som gir svar på alt)
Prisene er hentet fra www.alltidberedt.com og www.xxl.no

FAMILIESPEIDING

Familiespeiding er et mer etablert utrykk, for en annen tilnærming til speiderarbeid. Du kan lese mer om familiespeiding på lenkene under. FriBUs speiderkonsulent, Børge Greaker hjelper dere gjerne med å finne et godt speiderarbeid for din menighet.

Familiespeiding i KFUK/M:
http://www.kmspeider.no/no/Om_oss/Hva_er_KFUK-KFUM-speiding+/Trosopplaring/Familiespeiding/

Familiespeiding i Frelsesarmeen:
http://www.frelsesarmeen.no/pages/fabu.aspx?nr=2827

Denne siden kan også lastes ned i PDF format.
Ta gjerne kontakt for spørsmål om speiding i Frikirken.

Børge Greaker
Speiderkonsulent
934 68 143
[email protected]
www.fribu.no
www.facebook.com/fsk73