Om oss

Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Alle våre ansatte jobber for å hjelpe og gjøre Frikirkens lokallag for barn og unge ekte, relevante og disippelgjørende. 

Play Video

«Vår jobb er å inspirere og dele ressurser til våre lokallag gjennom vårt nasjonale team og våre regionale nettverk.»

Håvard Haugland
Daglig leder
0
Ansatte
0
Lokallag
0
Barn og unge
VI ER HER FOR Å HJELPE DEG

Møt våre ansatte

Staben sitter desentralisert og de fleste deler stillingen sin med arbeid i ulike lokalmenigheter, hvor de har lederansvar blant barn, ungdom og frivillige.

Håvard Haugland
Daglig leder
414 18 400
Martin Nøstrud
Administrasjon
45688015
Ingrid H. Heskje
Seniorrådgiver
934 68 147​
Martin Hasseleid
Kommunikasjon
986 30 509
Børge Greaker
Speider & sommerfestival
934 68 143
Thea Frøystad
Barn & Tro i hjemmet
419 32 868​
Unge voksne konsulent Eirik Broomfield Fjellestad
Unge voksne
98 80 93 52
Oskar Hadland
Ungdom
958 37 256
Linda Kvavik
Barn & Awana
456 63 844
Knut Amund Låstad
Ungdom
926 08 151
Eirik Austeng
Unge voksne
404 67 741
Ingunn Magnus
Familiearbeid
404 29 746
Astrid Fjeldly Lande
Nettverksleder Østfold
473 60 410
Håvard Wikse
FRIK festivalen
974 35 692
Valgt av landsmøtet for 2021-2024

FriBUs landsstyre

Landsstyret er FriBUs høyeste organ, valgt av Landsmøtet som avholdes hvert 3. år. På styremøtene møter i tillegg daglig leder, administrasjonsleder, en stabsrepresentant og en representant fra FSK (uten stemmerett).

Åsta Johanne Jenssen Bye

Åsta Johanne Jenssen Bye

Styreleder
Øyvind Braut

Øyvind Braut

Nestleder
Kamilla Normandbo

Kamilla Normandbo

Styremedlem
Henrik Andersen

Henrik Andersen

Styremedlem
Hannah Haaland

Hannah Haaland

Styremedlem
Johannes Brungot Dybvik

Johannes Brungot Dybvik

Styremedlem
Matilde Roland Styret

Matilde Roland

Styremedlem
Erland W. Strømme

Erland W. Strømme

1. vara