Prosjekt ledere

En konkret og praktisk guide til hvordan starte opp et arbeid, lokallag eller møtepunkt i din lokale sammenheng. Korte introduksjonsvideoer, oppsummerende undervisning og praktiske gruppeoppgaver.

Play Video

«Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus.»

Håvard Haugland
Daglig leder

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus.

Det er en dyp smerte å se ledere stå alene over lang tid. Det er en dyp smerte å se lokallag legge ned, ikke pga mangel på barn eller unge, men fordi vi ikke har nok voksne ledere. Denne manualen har derfor som mål å gi deg som leder en ressurs for hvordan du kan jobbe strategisk og målbevisst med ditt lokallag og ledere.

Manualen har tre hovedområder som er essensielle for at lokallaget skal være sunt og bærekraftig.

 • Retning: Hvilken visjon, verdier og mål har ditt lokallag
 • Organisering: Hvordan er strukturen i ditt arbeid, og har dere
  arbeidsbeskrivelser og forventningsavklaring til ledere?
  Hvordan ser deres årshjul ut?
 • Ledere: Hvordan bygger du lederteam, rekrutterer og tar vare på dine medarbeidere?

Ressursen inneholder

 • Korte undervisningssnutter med arbeidsoppgaver til hvert område.
 • Et dokument tilhørende hver undervisning.
 • Forslag på en arbeidsøkt der du sammen med ditt
  lederteam/styre går igjennom ressursen.

Vi heier på dere. Takk for at vi sammen kan brenne for at barn og unge kan få høre om Jesus og leve som hans etterfølgere.

Retning | Visjon, verdier & mål

“Hvor skal vi?” spurte Nasse Nøff. “Ingensteds” svarte Ole Brum.
Så gikk de dit.

Nasse Nøff og Ole Brum får nok en fin tur sammen, men det er kanskje det eneste de får. Alle mennesker trenger noe å forholde seg til. Om vi ikke setter en tydelig retning, så vil likevel en retning bli satt over tid. Verktøyene vi har for å sette retning er visjon, verdier og mål.

 • Visjon gir oss en felles drøm å strekke oss etter.
 • Verdi gir oss rammene for hvordan vi skal gjøre det vi gjør.
 • Mål konkretiserer det vi skal gjøre, og sørger for at det faktisk blir gjort.

Mål

Mål er oppnåelige, konkrete og målbare. Noe vi kan oppnå, feire og legge bak oss. SMARTe mål Målene er konkretiseringer av visjonen og verdiene lokallaget

Se video og les mer »

Visjon

Visjon gir oss en felles drøm å strekke etter. Visjon er drivkraften Visjon er det store drømmen der fremme som er drivkraften for det vi

Se video og les mer »

Verdier

Verdier skaper identitet i lokallaget. Hvem er vi og hva kjennetegner oss? Verdier gjør det lettere for oss å sortere hva vi skal prioritere. Derfor

Se video og les mer »