Stort

 

 

 

STORT / det store møtet

Dere er 50+ Unge Voksne koblet til arbeidet og kirka deres, flere smågrupper går sin jevne gang og vokser seg større, men dere merker at dere vil mer. Mange av dere er ressursrike og trenger sted å bruke initiativet sitt til å ære Gud og gi videre til andre. Dere er klare for STORT. 

Samle de som ønsker mer, og definer en start-gruppe for møtet dere skal skape. Bruk tid til å bli kjent med hverandres drømmer, og skap en felles forståelse av hva dere ønsker før dere setter i gang. Hvorfor gjør dere dette, og hvordan hadde suksess sett ut? Hvor er dere om 2 år? Om 5 år? 

Tenk stort om hvordan Gud kan jobbe gjennom det dere gjør, og sett dere mål dere kan være stolte av og tid og krefter til. Finn veien videre sammen med kirka, så de kan være med å backe dere og støtte dere. Her kan du møte andre som har gått foran deg på denne veien, og vil hjelpe deg videre. 

G19 er Bergen Frikirkes Unge Voksne-arbeid. Dette er et LARGE arbeid.