Søk

Utlegg og bilgodtgjørelse

Har du gjort et utlegg eller skal ha bilgodtgjørelse fra FriBU?

Under følger en veiledning for hvilke krav som gjelder og hva du skal gjøre.

Krav til kvittering:
  • Hva som er kjøpt
  • Hvem som har solgt varen
  • Hvordan varen er betalt
  • Dato for kjøpet
  • Organisasjonsnummer til selger
  • Kvitteringsnummer slik at transaksjonen er sporbar i et kassesystem

Faktura er også en gyldig form for kvittering, men da skal de samme kriteriene gjelde.

bilgodtgjørelse:

Ved bilgodtgjørelse gjelder statens skattefrie satser for kilometergodtgjørelse. Fyll ut skjemaet og legg ved som et vedlegg til utlegget ditt.

hvor skal du levere?

Her logger du inn med BankID og fyller ut din personinformasjon.

Ved utlegg for FriBU, fyller du ikke ut noe i avdelingsfeltet.
Ved utlegg for FSK, skriver du avdeling 7.

Et utlegg eller bilgodtgjørelse skal peke på et formål. Eks: ett arrangement, én tur, ett avtalt utlegg osv. Har du utlegg fra flere formål, må det deles opp i flere utlegg.

Fyll inn én linje pr. utlegg og skriv hva utlegget gjelder. Systemet summerer totalt for deg. For bilgodtgjørelse brukes egen linje. Bilgodtgjørelseskjema legges inn som vedlegg i pdf format. Deretter kan du sende inn. Det tar 1- 2 uker før pengene er på din konto, avhengig av hvilken ukedag du sender inn skjemaet på.

Skal du levere utlegg eller bilgodtgjørelse for Frikirken? Bruk denne portalen.