velkommen.

Velkommen til min verden

Pris: 35,-

FRIBU i samarbeid med Willow Creek Norge har laget
 8 ark med nøkkelinformasjon om barns utvikling inndelt fra 0 – 10 år. Dette er et praktisk og konkret produkt for alle som har med barn å gjøre: om det er foreldre, ledere eller ansatte i barnehager. Heftet setter fokus på hva som skjer i barns liv på de ulike alderstrinnene med tanke på kropp, følelser, relasjoner, intellekt og åndelig og moralsk utvikling.

Arkene kan også kjøpes enkeltvis for kr 5,- per stk.