Teenspill

100kr

”Teens” er et spill som kan være en hjelp til å snakke åpent og ærlig om liv og tro i en trygg ramme. Vi håper samtalene vil være med å hjelpe ungdom til å bli tryggere på seg selv, i spørsmål om moral og sine egne tanker om tro.

I Teenspillet er det seks forskjellige temaer:
• Tro og tvil
• Medier og verdier
• Sex og rus
• Sorg og redsel
• Selvtillit og grenser
• Kjærlighet og relasjoner

I tillegg er det laget to kategorier til i Teenspillet: Life-skills samt Ledelse og Karakter. Disse to kategoriene kan brukes alene i for eksempel ledergrupper som bevisstgjøringsmetode og ledertrening, eller kortene kan kombineres med de andre temaene. Disse to kategoriene har samme farger på kortene som to av de andre temaene slik at terningen med seks farger kan brukes.

Vekt 0.6 kg
Dimensjoner 17 × 10.5 × 8 cm

Anbefalte produkter