Misjon

FriBU, i samarbeid med Frikirken, er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2022 har Frikirken 10 egne utsendinger; seks av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. 

La tallene snakke

0
Utsendinger
0
Misjonsprosjekter
0
Kroner til misjon årlig

Vårt misjonsfokus

Vil nå de unådde

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. FriBU jobber tett sammen med Frikirkens misjonsavdeling og utsendingene i sitt oppdrag. 

Martin Hasseleid
Martin Hasseleid
Kommunikasjon og innsamling

986 30 509

Håvard Haugland
Håvard Haugland
Daglig leder

414 18 400