Søk

Medspiller Familie

3 1

HVA ER MEDSPILLER FAMILIE?

Medspiller Familie er en fastgivertjeneste for hele familien.

Gjennom Medspiller Familie bygges misjonsengasjement i yngre generasjoner. Her kan hele familien bidra til at vanskeligstilte medmennesker får dekket grunnleggende behov, bidra til økt verdighet og selvtillit og at de minst nådde får høre om Jesus.

VI HAR ALLE EN HISTORIE

Medspiller ikon MAT

Gjennom Medspiller gir du et pledd, en sovepose, sko eller mat for å dekke grunnleggende behov.

Medspiller ikon VERDIGHET

Dere bidrar til verdighet gjennom å bygge selvtillit og gjennom kurs om psykisk helse.

Medspiller ikon EVANGELIET

Dere er med på å nå de minst nådde med budskapet om Jesus.

Medspiller Familie sine prosjekter er opptatt av en god relasjon mellom giver og mottaker. Gjennom Medspiller Familie gir dere et fast beløp i måneden. Dere velger selv hvor mye dere vil gi, og det er ingen bindingstid. Medspiller Familie støtter prosjekter som er en del av Frikirkens misjonsarbeid.