Søk

Speiding for alle/familiespeiding

Er tradisjonelt speiderarbeid vanskelig å få til i din menighet? Her finner du tips om alternative måter å drive speiderarbeid på.

”Speiding for alle” eller ”Familiespeiding” er begreper som blir brukt om speiderarbeid som er litt annerledes enn tradisjonelt aldersdelt speiderarbeid. Tradisjonelt speiderarbeid deles inn i enheter som vist i tabellen under.

Aldersdelte enheter i speideren
Navn på enhetFraTil
Bever1.kl. (6 år)2. kl. (7 år)
Småspeider / Flokken3. kl. (8 år)4. kl. (9 år)
Stifinner / Troppen5. kl. (10 år)7. kl. (12 år)
Vandrer / Troppen8. kl. (13 år)10. kl. (15 år)
Rover16 år26 år

I menigheter der det er lite hensiktsmessig eller vanskelig å dele inn på denne måten, kan en annen form for speiderarbeid være en god ide. Det som uansett står sentralt i alt speiderarbeid, er speidermetoden. Speidermetoden består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar
familiespeiding 1

Speiding for alle

I 2011 startet et pionerprosjekt i Nedre Glomma Frikirke. Menigheten ønsket å starte en speidergruppe som skulle arrangere speidergudstjenester. Prosjektet fikk navnet ”Speiding for alle”. Målsettingen med arbeidet er: ”Utvikle fellesskap og skape gode relasjoner i menigheten gjennom å anvende speidermetoden på friluftsarrangement som er åpne for alle.“

Speidergruppa

Det ble etablert en gruppe på fire personer som sto for planlegging, gjennomføring og evaluering av speidergudstjenestene i tett samarbeid med pastor. Speidergruppa møtes jevnlig, og i samsvar med antall arrangement.

Speidergruppas ansvar er
 • Gjennomføre, planlegge og evaluere arrangement
 • Ha kontakt med menighetens ledelse
 • Sette opp målsetting og jobbe for måloppnåelse
 • Administrasjon, innkjøp og materiellforvaltning
Patruljer og patruljeførere

Når man møtes til Speiding for alle deles forsamlingen opp i små grupper som kalles patruljer. Hver patrulje har en leder som kalles patruljefører. Familier i menigheten kan oppfordres til å være patruljeførere.

Patruljeførerens ansvar er
 • Møte opp litt før arrangementene for å gå gjennom dagens program
 • Lede sin patrulje gjennom oppgaver og konkurranser
 • Sørge for at alle på patruljen blir sett og møtt på en vennlig måte
familiespeiding 2

Praktisk organisering

Tid

2-5 søndager i semesteret. Kl. 1300-1600. Speidergruppa (ledergruppa) møtes jevnlig for evaluering og planlegging.

Sted

Ute i lokalmiljøet. Det anbefales å ha 1-3 faste plasser som egner seg godt til de ulike årstidene. Geografisk er det lurt å ta hensyn til hvor målgruppen er bosatt.

Patruljer

Patruljeledere danner og leder patruljene. Hver patrulje lager sitt eget patruljenavn (skogsdyr). Gjester fordeles på de eksisterende patruljene. Patruljer er grupper som holder sammen og løser oppgaver sammen.

Forslag til program

13:00  Oppmøte ved en parkeringsplass. Alle ønskes velkommen, og kort informasjon om dagens program gis. Inndeling i patruljer. Utforskeroppgaven deles ut.
13:05  Vi vandrer sammen og i patruljer. Utforskeroppgaven løses underveis.
13:30  Vi slår leir. Utforskeroppgaven gjøres ferdig. Aktiviteter, lek og konkurranser.
14:30 Bålet tennes. Patruljene rapporterer fra utforskeroppgaven. Premier deles ut for utforskeroppgaven og konkurransen. Tanker om hvem Gud er og hva Han gjør i våre liv deles. Avsluttes med speiderbønnen.
15:00  Vi lager bålmat.
Fri lek/aktivitet
Hjemreise (Det er ingen styrt avslutning, men de fleste runder av ca. 16:00.)

I Nedre Glomma ble det valgt to ulike former for aktiviteter, som ble kalt Utforskeroppgaven og Konkurransen. Utforskeroppgaven er en oppgave som hver patrulje løser hver for seg i første del av møtet. Konkurransen er også en oppgave som patruljene løser, men da sammen og i mer konkurranse- og lekpreget form.

Utstyr som er kjekt å ha

Bålstativ
Grillpinner
Førstehjelpsskrin
Speiderboka

familiespeiding 3

Familiespeiding

Familiespeiding er et mer etablert utrykk for en annen tilnærming til speiderarbeid. Du kan lese mer om familiespeiding på lenkene under. FriBUs speiderkonsulent, Børge Greaker, hjelper dere gjerne med å finne et godt speiderarbeid for din menighet.

Familiespeiding i KFUK/M
Familiespeiding i Frelsesarmeen

Trykk her for å laste ned siden i pdf-format

Kontakt

Speiderkonsulent
Børge Greaker
speider@fribu.no
934 68 143
FSK på facebook