Bibelverktøy

Hvordan gi unge voksne selvtillit på Bibel? Vi har laget både kurs  for gruppeledere og samtaleguider som hjelper unge voksne selv gi Bibelen videre.

Kirkeårets tekster

Driver du med husgrupper, mentorsamtaler eller Disippelhus? Samtaleguiden gir gode spørsmål til å lett komme til kjernen av bibelteksten, for så å fokusere på anvendelse i liv og tanke. Kirkeårets tekster hjelper deg inn i en 30 minutter til timelang Bibelsamtale rundt den kommende søndagens bibeltekst.

Denne samtaleguiden laget for å åpne opp tekstene for oss og enkelt kunne bruke den i grupper, uten lang forberedelsestid. Samtaleguiden er et supplement til Bibelleseplanen 2023 av Verbum forlag. Leseplanen er en leseguide både for lesing i uka og søndagens prekentekst.

«Vi blir altfor lett passive lyttere til andres tanker om Bibelen. Bibelverktøy hjelper deg finne gullet selv.»

Prosjektleder, Bibelverktøy
Play Video

Gjennom Bibelen

En 30 ukers leseplan og samtaleguide for deg og ditt Disippelhus, din husgruppe eller mentorrelasjon. Les 5 kapitler fra Bibelen i uke, og sett av en time i fellesskap til å gå dypere inn i Bibelhistoriens nøkkeltekster. 

Bibelen er Guds store historie, ikke bare en samling av ord og fortellinger. Målet vårt er å gi overblikk nok til å sette det du leser i sammenheng. Studiet presenterer ikke ferdige sannheter, men leder deg mot kjernen av teksten gjennom bakgrunnsinformasjon og spørsmål. 

Å lede bibelsamtaler

Verden rundt oss forteller mange ulike historier som former livene våre. Fornuft, erfaring og tradisjon har sterk påvirkning. Men som kristne skal Guds stemme, konkretisert i Bibelen, være den som former hvordan vi ser på livet og lever det. 

Hør hvordan vi kan la Bibelen forme oss gjennom lesing og samtaler; en innledning til hvordan å lede grupper og hvordan komme til kjernen i Bibeltekster.

Finne kjernen i Bibelteksten

Bibelen er en stor historie. Den er skrevet av ulike forfattere; alle med tydelig hensikt. Vi har laget en workshop som hjelper deg gjenkjenne den store historien i det du leser, og verktøy som avslører forfatterens hensikt i det som skrives. Grep som utruster deg til å finne kjernen i teksten du leser, og selv kunne forberede gode spørsmål så andre kan finne det samme. 

Oppbygning

Hver bok i Bibelen er unik, og det å gjenkjenne bokens struktur hjelper oss forstå hva forfatteren mente var det viktigste vi skal sitte igjen med.

Se video og les mer »