Søk
Send
Del
Print

Dag 3 | Praksis | Lede Bibelsamtaler

 • Dag 3 av 3, #Bibelverktøy
 • 2 timer med praksis på leding av Bibelsamtaler med tilbakemelding.
 • Krever kun Bibel & skrivesaker
 • Gir praktisk erfaring og mestring i å lede en Bibelsamtale ved bruk av spørsmål.

Hensikt

Vi har nå hørt og snakket om både hvordan å lede en gruppe i samtale, og nøkler for å finne kjernen i teksten. Nå skal teorien prøves i praksis. Gjennom ledelse i praksis erfarer en hvilke spørsmål som faktisk funker. Gjennom tilbakemeldingene speiles en og oppdager sine blindsoner i hvordan en oppleves som gruppeleder. Ved å skape en avslappet og ærlig tilnærming til gruppeledelse skapes arena for utvikling.

Deltakernes Forberedelser

Fordel de tre kapitlene i Titus mellom deltakerne. Hver deltaker forberedes seg på ett av kapitlene (det er greit at flere forbereder samme kapittel).

 • Oppsummer hovedpoeng i kapitlet i én setning.
 • Forberede spørsmål til en 15 minutter lang gruppesamtale – hvor du stiller spørsmål som leder gruppen på veien til hovedpoenget du har valgt for kapittel 2.

Tips til forberedelsene

 1. Les gjennom kapittelet, bruk det du har lært for å finne kjernen i teksten. Lag en setning som oppsummerer kjernen i kapittelet.
 2. Lage et spørsmålsark: Skriv hovedpoenget på toppen av siden. Skriv spørsmål og mulige svar under, i følgende kategorier:
  • Hva-spørsmål: Start med noen enkle spørsmål. Disse er nødvendig for å sikre at alle vet hva som står i teksten. De starter samtalen og gir en opplevelse av mestring. Eksempel: “Hva sier Paulus om sitt eget oppdrag i v. 1-3?”. “Hva er problemene i menigheten på Kreta?” (v.10-16). 
  • Hvorfor-spørsmål: Dette er de mer interessante spørsmålene, krever at vi vet hva som står i teksten. Eksempler: Hvorfor tar Paulus så alvorlig på disse problemene? Hvorfor er det så viktig at Titus får på plass eldste?
  • Anvendelses-spørsmål: Når vi har forstått kjernen av teksten, “oversetter” vi til vår virkelighet her og nå. Hva betyr dette i praksis for måten vi lever eller tenker på? Eksempler: I hvilken grad kjenner vi igjen problemene som menigheten på Kreta hadde? Hvordan utfordrer Paulus sin løsning vår tankegang? 

Lede Bibelsamtaler | Praksis

 • Del deltakerne i grupper på maks 4.
 • Én og én deltaker skal lede Bibelsamtaler basert i kapittelet de har forberedt.
 • Sett en synlig nedtelling på 15 minutter og la deltakeren lede samtalen.
 • Bruk 10 minutter på tilbakemeldinger i gruppen etter samtalen. Oppmuntre, gi tips og være konstruktiv. Sørg for at deltakeren blir både motivert og får retning for utvikling.

Avslutning

 • Utfordre deltakerne til å bruke og lede Bibelsamtaler i praksis, i grupper, med nye kristne eller i mentorsamtaler.
 • Be sammen for det som har kommet frem i samtalene, og for veien videre.