Søk

Dag 1 | Å lede Bibelsamtale

 • Dag 1 av 3, #Bibelverktøy
 • 2 timer med undervisning og samtalespørsmål
 • Krever kun Bibel, skjerm & skrivesaker
 • Utruster til å lede bibelsamtaler gjennom spørsmål

Bakgrunn

Verden rundt oss forteller mange ulike historier som former livene våre. Fornuft, erfaring og tradisjon har sterk påvirkning. Men som kristne skal Guds stemme, konkretisert i Bibelen, være den som former hvordan vi ser på livet og lever det. 

Hør hvordan vi kan la Bibelen forme oss gjennom lesing og samtaler; en innledning til hvordan å lede grupper og hvordan komme til kjernen i Bibeltekster.

Hensikt

Kurset utruster gruppeledere til å lede spørsmålsbaserte Bibelsamtaler.

 • Lære å gjenkjenne negativ og positiv gruppedynamikk.
 • Lede i grupper slik at deltakerne selv oppdager og gjenkjenner sannheter i Bibelen
 • Hjelpe gruppedeltakere oversette forståelse av Bibelen til praktisk anvendelse i eget liv.

Om underviseren

Sindre Olafsrud er organisasjonsutvikler som har over flere år ledet og blitt trent i ledelse av Bibelgrupper i St. Helen’s church i London.

Del 1 | Introduksjon

Samtalespørsmål | 10 minutter

Del en negativ eller positiv erfaring med gruppeledelse.

Del 2 | Gruppeledelse

Samtalespørsmål | 10 minutter

Tenk at du leder en bibelgruppe, men to personer deltar ikke aktivt. Hvordan forholder du deg til det? Dersom du vil forsøke å aktivisere dem – hvordan gjør du det?

Del 3 | Praktiske Utfordringer

Samtalespørsmål | 10 minutter

Èn person er ganske dominerende og har i tillegg en del utsagn om teksten som tar oppmerksomheten bort fra det du ønsker å fokusere på. Hvordan leder du samtalen inn “på sporet” igjen?

Del 4 | Anvendelse

Samtalespørsmål | 20 minutter

Les Titus 2:11-13 sammen. Tenk gjennom mulig anvendelse for de fire gruppene vi nettopp gikk gjennom:

 • Oss selv
 • For en kristen venn
 • For det kristne fellesskapet du er en del av
 • For en ikke-troende 

Hva slags anvendelser kom du opp med? Her er det ingen fasit. Legger de vekt på hva sier teksten sier du skal gjøre?”, eller hvordan du bør tenke?