Søk
Send
Del
Print

Dag 2 | Å finne kjernen i Bibeltekster

 • Dag 2 av 3, #Bibelverktøy
 • 2 timer med undervisning og samtalespørsmål
 • Krever kun Bibel, skjerm & skrivesaker
 • Hjelper deg å finne kjernen i Bibeltekster for å lage gode spørsmål

Hensikt

Bibelen er en stor historie. Den er skrevet av ulike forfattere; alle med tydelig hensikt. Vi har laget en workshop som hjelper deg gjenkjenne den store historien i det du leser, og verktøy som avslører forfatterens hensikt i det som skrives. Grep som utruster deg til å finne kjernen i teksten du leser, og selv kunne forberede gode spørsmål så andre kan finne det samme. 

Om underviseren

Eirik B. Fjellestad jobber med unge voksne i FriBU. Eirik har utdanning i teologi fra NLA høyskolen og YWAMs School of Bibleical Studies.

Forberedelser

Be deltakerne lese Titus brev (3 kapitler) i forkant av samlingen og oppsummere boka med 3-5 setninger.

Del 1 | Bibelens Røde Tråd

Samtalespørsmål

Se på Paulus brev til Titus. I hvilken del hører den hjemme: Skapelsen, syndefallet, frelsen eller oppfyllelsen? Hvordan påvirker det hvordan jeg leser boken? Hva er Paulus sitt store mål med å skrive denne boken?

Del 2 | Forfatterens hensikt

Samtalespørsmål | 20 minutter

Se gjennom Titus brev. Finner du en eller flere tolkningsnøkler som hjelper oss forstå hvorfor Paulus skriver dette brevet?

Del 3 | Oppbygning

Samtalespørsmål | 20 minutter

 • Del hele Titus brev inn i 3-5 deler. Lag enkle overskrifter på maks 6 ord (bruk gjerne ord fra teksten).
 • Finner du en sammenheng/struktur i Titus?
 • Sammen: Vis til hverandre og sammenlign. Bli enige sammen om en god inndeling/struktur.

Del 4 | Sjanger

Samtalespørsmål | 10 Min

Se på Titus brev: Hvordan påvirker sjanger måten du leser og forstår dette brevet?

Del 5 | Språk

Samtalespørsmål | 15 minutter

Se etter bindeord i Titus brev, kapittel 2.

 • Hva slags bindeord finner dere?
 • Hva er betydningen av “for” som binder de to delene sammen?
 • Hvordan ville kapittelet blir radikalt annerledes om ikke 11-14 var der?
 • Det er tre “slik at” i første del. Hva er den gjentakende grunnen for at kristne skal leve gudelige liv?