Søk

Du kan kjøpe mye pizza for 10.000 kroner!

For noen uker siden hadde vi en stor dag i Rognan Frikirke. Vi hadde vår første tweens-samling ever! Det var utrolig gøy! Det var syv barn og fire voksne som møtte i gymsalen på barneskolen. Det ble et veldig fint møtepunkt der vi fikk i gang litt ballspill, leking, pizza og en andakt. Da kvelden var over var vi veldig positive. Vi ble enige om at vi skal ha noen flere samlinger før jul og vi tenkte at vi kan prøve å opprette et lokallag. 

Først tenkte vi at de lokallags-greiene ikke var så viktig. Det er jo ikke medlemskap som avgjør om samlingene blir bra og det er jo ikke slik at registreringen sikrer en plass i himmelriket. Men så kom vi på at hvis vi registrer det som et lokallag vil vi få en del støtte fra FriBU. Først får vi 10.000 kr i oppstartsstøtte og man kan spise mye pizza for så mye penger! Så får FriBU sentralt og lokallagene tilsammen ca. 900 kr i støtte for hvert betalende medlem under 26 år, så viktigheten av å få inn den 50-lappen fra medlemmene våre er viktigere enn vi kanskje tror!

Lokallag – trenden vi må prøve å snu

I dag har FriBU 249 lokallag over hele landet og disse lokallagene bidrar til at 6886 barn og unge får et møte med Jesus. Jeg blir både glad og bedrøvet over disse tallene. Glad fordi det er så mange barn som blir møtt og sett av gode voksne. Disse barna får høre evangeliet og de blir utrustet til å leve som hans etterfølgere. Tallene gjør meg også trist fordi jeg vet at vi hadde 8123 medlemmer i 2019 og i 2017 hadde vi 8984 medlemmer. Siden 2017 har vi altså mistet nesten 1/4 av medlemmene våre, og det er urovekkende mye. 

“Å få inn den 50-lappen fra medlemmene våre er viktigere enn vi kanskje tror”

Tenk hvis historien om den gode gjeteren handlet om han som mistet 23% av saueflokken sin. Jeg tror ikke han hadde klart å få tak i alle på egen hånd. Han måtte nok satt i gang en stor bergingsaksjon. Han måtte fått med seg familien sin eller kanskje noen naboer. Om det var gamle eller unge ville nok ikke hatt så mye å si. Kanskje han også måtte spurt en som i utgangspunktet ikke var så flink med sau, men da kunne han uerfarne blitt satt sammen med en med mer erfaring og så kanskje de fant ett og annet lam. 

Når jeg tenker meg om vet jeg jo at det er akkurat dette Bibelen handler om. Det er jo fortellingen om Guds store bergingsaksjon. Historien om Guds utrettelige innsats for at vi mennesker skal vende tilbake til han som har skapt oss. Det er fortellingen om hvordan han som elsker oss ofret alt slik at vi kan bli frelst. Men i Bibelen finner vi ikke bare redningen vår vi finner også oppgaven vår, kallet vårt. Jesus gjør det helt klart at vi må spre Ordet videre til andre mennesker. Vi skal ikke holde det for oss selv. 

lek en lek, spis en pizza og snakk om jesus

En måte å spre ordet på er å gjøre det som vi gjorde for noen uker siden. Gå sammen med noen andre og lage et møtepunkt der det er plass til både mennesker og Gud. Det behøver ikke å være voldsomme greier, lek en lek, spis en pizza og snakk om Jesus. Registrer det som et lokallag. Ikke fordi det er det som gjør at folk blir frelst, men når man er en del av en stor bergingsaksjon er det lurt å gå sammen. Det er lurt å organisere seg litt og sette ting i system. Så kan man jo bare glede seg til all pizzaen man kan spise!
Og så kan man glede seg over alle man finner på veien.  

Åsta Johanne J. Bye
Styreleder i FriBUs landsstyre

PS! 
Har du spørsmål knyttet til lokallag i FriBU? 
Ta kontakt med administrasjonsleder Martin Nøstrud 
på telefon 456 88 015 eller på e-post mn@fribu.no