Søk

Jo eldre en kirke er…

Det skjer noe når en menighet blir 15 år gammel. Tall fra USA viser i hvert fall at da stagnerer misjonal og naturlig vekst (familier som får barn der barna disippelgjøres). Exponential, et nettverk som jobber med menighetsplanting i USA, har gjennom sitt nettverk og sine undersøkelser kommer frem til at jo eldre en kirke er, jo mer skjer vekst gjennom flytting av kristne – hvis vekst i det hele tatt skjer. De samme tallene sier at nye fellesskap når flest nye mennesker med evangeliet. Den norske Sendtrapporten fra 2021 viser det samme: nye kirker når nye med evangeliet (nye kristne står for 11-16% av veksten) og aktiverer pasifiserte kristne, dvs kristne som ikke har gått på gudstjeneste det siste året. 

Nye kirker når nye med evangeliet

Tallenes tale er tydelig: flere nye fellesskap gjør at vi totalt sett når flere nye mennesker med evangeliet, aktiverer og samler flere kristne til fellesskap og tjeneste. Min konklusjon er enkel: skal vi leve ut oppdraget fra misjonsbefalingen om å gjøre disipler som lærer å holde at Jesus har befalt, da må vi starte flere nye fellesskap.  

Unge voksne og småbarnsfamilier

De aller fleste nye fellesskap som plantes i Norge retter seg mot unge voksne eller småbarnsfamilier. Det er her FriBU kommer inn i bildet. FriBU har god erfaring med oppstart av studentarbeid og lokallagsarbeid. FriBU har ressurser til familiearbeid og har nok stabskapasitet til å følge opp i arbeid som startes. Visste du forresten at det er i alderen 9-12 år at flest mennesker kommer til tro i Norge? Det sier jo litt om viktigheten av satsingen på tweens i våre menigheter.  

 

Visste du forresten at det er i alderen 9-12 år at flest mennesker kommer til tro i Norge

Frikirken har tydelig veier fremover for den som vil lære mer om misjon i Norge, gjennom å starte nye fellesskap. Akademiet, Horisont, M4Ready, Avklaringssamtaler og M4 teamprosess er alle godt prøvde verktøy for den som vil plante et nytt fellesskap.  

Når både FriBU og Frikirkens Menighetsteam kan stå sammen i oppfølging av nye fellesskap, tror jeg vi sikrer gode synergier og bærekraft i arbeid med nye fellesskap. 

FriBU+Menighetsteamet = GOD hjelp til nye fellesskap!