Søk

Hjelp til oppstart av speidergruppe

Ønsker du å starte en speidergruppe i din menighet? Frikrikens Speiderkorps (FSK) hjelper deg! Speiderarbeid er en strategisk og effektiv måte å nå mennesker i alle aldre langt utenfor menighetens eksisterende fellesskap. Les mer om hva vi kan tilby her.

For å starte opp en spedergruppe kan du lese hvordan den fiktive menigheten i Solvik gjorde det. Har du spørsmål eller trenger mer utfyllende informasjon er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Les hvordan Solvik menighet startet speidergruppa Solvik FSK:

FSK-ABC for menigheter med speiderarbeid

Først vil vi i styret for Frikirkens Speiderkorps (FSK) gratulere med speidergruppa i deres menighet. Om speidergruppa er ny eller gammel, vet vi at den har potensiale til å nå langt ut i lokalsamfunnet. Vi ser gjerne på speidergruppa som menighetens ytterste ring, som ofte er i kontakt med mange som ikke har erfaring med menighet eller tro.

Vi vil også takke for det menigheten betyr for speidergruppa. Vi håper og tror at
speidergruppa er godt integrert i menigheten, og at dere allerede har et godt samarbeid som gir fordeler begge veier. Likevel regner vi med det er mulig å bli enda bedre. Under kan du lese om ulike tips og metoder for å benytte en enda større del av speidergruppas potensiale i din menighet.

FSKs visjon

”I Frikirkens speiderkorps vil vi peke på hvem Gud er, bygge tro og relasjon til Jesus og invitere til fellesskap i menigheten.”

Vi tror speideren er en lang arm for menighetens barne- og ungdomsarbeid. De fleste gruppene i FSK har en god blanding av de som hører til menigheten, og de som ikke gjør det. Dette er en mulighet som menigheten må være klar over. Speideren når langt ut, har en lav terskel og har et kjent konsept både for besteforeldre, foreldre og barn.

FriBUs visjon

”Vi bygger åpne fellesskap der barn og unge blir sett, møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere.”

Vi tror FriBUs lokallag er dyktige på å oppnå denne visjonen. Vi ser at arbeidet som gjøres i FriBUs lokallag er et viktig supplement til det arbeidet som gjøres i speideren. Speideren er dyktige på å rekruttere langt utenfor menighetens nærmeste krets. Andre lokallag i FriBU er veldig dyktige på å se den enkelte og utruste dem til etterfølgere av Jesus. Bedre sammen,
sammen om oppdraget!

Tips og idéer til godt og fruktbart samarbeid

Konfirmanter

Vi opplever at flere menigheter rekrutterer mange konfirmanter gjennom speiderarbeidet. Gi speiderne i den rette alderen en god og positiv opplevelse av hva det vil si å stå til konfirmasjon i Frikirken. Gjør det til en happening med skikkelig smell. Ikke gå i «kjedelig info» fella. Kanskje kan konfirmantlederne komme på et speidermøte å gjøre noe artig for de som skal bli konfirmanter, eller de kan inviteres til kirken. Uansett sted og metode, så sørg for å ikke spare på noe. Har dere tidligere konfirmanter som kan inspirere neste års kull?

Om ønskelig finnes det også et eget opplegg for å integrere konfirmasjonsundervisningen i speiderarbeidet. Ta kontakt dersom dette er interessant i din menighet.

Møtepunkter

Sørg for at ulike lokallag/grupperinger i menigheten møtes regelmessig. Det kan være en eller flere ganger pr år. Hensikten er å gi alle en forståelse for at det er et større fellesskap i bunnen her. En menighet som bryr seg om den enkelte. Møtepunktene kan være varierte og mangfoldige: fest, aktivitetsdag, utedag/tur, menighetsweekend osv.

Andre tips til møtepunkter:

  • La menighetens kor/band delta når speideren arrangerer speidergudstjeneste.
  • Inviter speidergruppa til barnegruppa/ungdomsgruppa og omvendt. Kanskje en årlig felles tur vil passe i din menighet?
  • Inviter speiderne til å arrangere aktiviteter på menighetsturer.
  • Arranger marked/byttedag/auksjon/loppemarked eller liknende der speiderne kan bidra med salg av bålmat/grillmat og annet de er gode på.
  • Inviter speiderforeldrene til lavterskelarrangement i menigheten.

Søndagsskolen

Spør speiderledere om de kan ta søndagsskolen en gang i året/semesteret. Denne dagen kan søndagsskolen gå ut å ha speideraktiviteter under gudstjenesten. Avslutt gjerne gudstjenesten med kirkekaffe ute. Tenn et bål, hvis dere har en egnet plass. Send barna hjem med en invitasjon til å bli med i speideren.

Speidergudstjeneste

La speidergruppa arrangere eller delta i en gudstjeneste. Mange av våre speidergrupper har god tradisjon for dette. Tips om hvordan det kan gjøres finner du på fribu.no. Erfaring viser at mange foreldre som vanligvis ikke kommer på gudstjenestene kommer når det er speidergudstjeneste. En flott anledning til å inkludere nye i fellesskapet.

Andakt på speideren

Vi vil oppfordre pastorer og andre ansatte og frivillige ledere til å bli med på et speidermøte og holde andakt. Dette er en flott anledning til å bli bedre kjent med speidergruppa, og for speiderne til å bli bedre kjent med flere fra menigheten. Vinn-vinn!

Barne- og ungdomsgrupper

La barn og unge i menigheten få lov å være gjest i et annet arbeid menigheten driver for de ulike aldersgruppene. Inviter til speideren og inviter speidere.

Informasjon og Invitasjon

Send ut et brev til alle barna i menigheten og informer og inviter til det som skjer av BU-arbeid i menigheten. Oppfordre barna til å be med seg venner.

Foreldrekafé

Spør speiderlederne om de ønsker å ha en kafé for foreldrene mens barna er på speideren. Utfordre menigheten til å stille som kaféverter. Benytt kaféen til å bli kjent med de foreldre som vanligvis ikke går i menigheten. En gyllen anledning til å bygge relasjoner til nye mennesker.

Husk at: Ingen menighet kan få til alt, men alle menigheter kan få til noe. Vi er bedre sammen. Vi er sammen om oppdraget! Vi håper du finner noe som kan passe inn i din menighet og med din speidergruppe. Ønsker du mer informasjon eller vil drøfte noen ideer, er du velkommen til å ta kontakt med vår speiderkonsulent:

Børge Greaker
Mobil: 934 68 143
E-post: speider@fribu.no
Facebook: www.facebook.com/fsk73
Post/besøksadresse: Tingstadveien 3, 1712 Grålum