Søk

Smak og se: Konfirmasjonsopplegg

«Smak og se» er et solid konfirmasjonsopplegg som vi kan tilby til dine konfirmanter.

Dette gjør ungdommene mer involvert i konfirmasjonstiden og istandsetter dem til å stå fast både i troen og i tjeneste gjennom livets ulike faser.

Essensen på 5 punkter

Gjennom ¨Smak og se¨ er det 5 ting vi kan trekke frem som essensen av opplegget.

  1. Det første er at året gjennomføres sammen med et lederteam. Dette er helt vesentlig for at avkastningen skal bli så stor som mulig.

  2. Det andre er at opplegget modelerer relasjonsbygging. Hvis ungdommene får en opplevelse av at noen bryr seg om dem utenom selve undervisningen så vil de gjøre det samme med dem som de vil disippelgjøre i neste omgang.

  3. Det neste blir å hjelpe konfirmantene til kjennskap til Jesus mer enn bare å ha kunnskap om han.

  4. En annen viktig del er at konfirmasjonsopplegget kobles på den lokale kirken. Man vil få mulighet og bli oppmuntret til å ha en tjeneste i enten ungdomsarbeid, barnekirke (søndagsskole) eller annet arbeid.

  5. Det siste punktet er at opplegget legger frem alt som Bibelen snakker om. De vanskelige temaene vil bli snakket om i like stor grad som det som er lett å diskutere.

Trenger du mer info rundt “Smak og se”?

Vi hjelper deg gjerne! 

Oskar Hadland
Oskar Hadland
Ungdom

958 37 256

Knut Amund Låstad
Knut Amund Låstad
Ungdom

926 08 151