Søk

Awana T&T for 5-7. klasse

T&T er undervisning, smågrupper og lek tilpasset alderen 5.-7 klasse. Undervisningsboken inneholder manus til PowerPoint, dagens utfordring og refleksjonsspørsmål. Det er ferdige PowerPoint til alle samlingene som kan lastes ned fra awana.no. All undervisning finns også digitalt.

Dette er gjerne den perioden i livet barna virkelig begynner å reflektere over liv og død, tro og tvil. Temaer i denne fasen: Gud elsker meg som jeg er og kjenner meg best. logiske forklaringer på tro, livet med Gud, å gjøre gode valg og ledet og utrustet av Den hellige ånd.

T&T har tre undervisnings-serier: «Spor av nåde», «Nåde i aksjon» og «Nåde-agentene».

T&T har en egen hjemmebok. Hjemmeboken gir en forberedelse til undervisningen, refleksjonsspørsmål og bønn. Dette er et godt redskap for å hjelpe foreldre med å skape et rom for tro i hjemmet smammen med barna. Boken er også lagt opp til at tweens selv skal skrive ned svar på spørsmål og reflektere over egen tro.