Awana

Awanas visjon er at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.

Det handler i utgangspunktet om en relasjon til Han som elsker med en evig kjærlighet. Videre handler det om bibelkunnskap og at som en konsekvens av Hans kjærlighet, vil vi tjene andre ved å gi Guds kjærlighet videre. Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere.

Awana ønsker å ta barn og unges tro på alvor. Barn er aldri for små til å høre om, eller fra Gud. De er morgendagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke.

Awana tilbyr et trosopplæringsopplegg som:

 • Har et sammenhengende tilbud fra 2 – 19 år.
  Det er en plan over undervisningen gjennom alle barne- og ungdomsårene. Målet er at de skal ha en egen tro som er mobil og slitesterk når de flytter hjemmefra.
 • Inkluderer hjemmet.
  Foreldre har størst betydning for barns tro, og Awana tar det på alvor. Kirkens rolle er å støtte foreldrene. Awana ønsker å løfte foreldrene opp som de nøkkelpersonene de er for sine barn. Vi tilbyr ressurser for hjemmene, slik at troen kan bli en integrert og naturlig del av hverdagen

En Awana-samling består av tre likeverdige deler:

 • Livsnær bibelundervisning
 • Smågruppefellesskap
 • Lek & moro

Awana tilbyr ressurser til alle de tre delene:

 • Undervisningsopplegg, visuelle ressurser til andakter, m.m.
 • Materiell for bruk i smågrupper
 • Egne bøker med leker og aktiviteter til ulike aldre
 • Awana tilbyr også materiell som barn og foreldre kan bruke hjemme mellom hver samling, og de unge kan bruke i bibelstudie og refleksjon.

Vi svarer deg gjerne på spørsmålene dine og hjelper deg med oppstart av Awana.

Linda Kvavik
Linda Kvavik
Barn & Awana

456 63 844