Søk

Awana Sparks for 1-4. klasse

Sparks er undervisning, smågrupper og lek tilpasset alderen 1.-4.klasse. Det er ferdige PowerPoint-slides til alle samlingene som kan lastes ned fra awana.no. Undervisningsboken inneholder manus til PowerPoint-slides, dagens utfordring og refleksjonsspørsmål. All undervisning finnes også digitalt.

På Sparks får barna høre bibelens fortellinger fra både Det nye og Det gamle testamentet, og undervisningen knytter bibelens budskap til deres egen hverdag. Sparks har fire undervisningsserier. Temaer i denne fasen er: «bli kjent med Jesus», «bli kjent med Den hellige ånd», «hvordan kan jeg ta kloke valg» og «å stole på Gud». Fra 1.-4.klasse vil barna gå gjennom hele Bibelen.

Sparks har en egen hjemmebok. Hjemmeboken gir en forberedelse til undervisningen, refleksjonsspørsmål og bønn. Dette er et godt redskap for å hjelpe foreldre med å skape et rom for tro i hjemmet sammen med barna.