Søk

Awana Journey for Videregående

Journey er for videregående-skole-trinnet og har tre undervisningsserier. «Disipler» snakker om det kristne livet og fører de unge inn i det nære fellesskapet med Jesus. «Advokater» fokuserer på apologetikk (trosforsvar) og på at bibelens ord er troverdig. «Vitner» går inn i det oppdraget vi har som lys og salt i verden på en aktuell, livsnær og utfordrende måte.

Journey gjør det enkelt å undervise for ungdom. På nettsiden finner du PowerPoint, ledervideoer og studentvideoer til samlingene. Opplegget er enkelt og forutsigbart, så det er et godt redskap også for ledertrening.