Søk

Awana TREK for 8-10. klasse

TREK er undervisning, smågrupper og lek tilpasset alderen 8.-10.klasse. Undervisningsboken inneholder manus til PowerPoint, dagens utfordring og refleksjonsspørsmål. Det er ferdige PowerPoint til alle samlingene som kan lastes ned fra awana.no. All undervisning finns også digitalt.

Egen app for Trek

TREK har egen app der ungdommene kan følge en bibelleseplan som passer til temaet i undervisningen. Det er også en egen chattefunksjon i appen som gir lederen mulighet til å kommunisere med ungdommene.

TREK for ungdomsskole-trinnet gir en grundig og dyptpløyende undervisning om vårt forhold til Gud, Jesus og Den hellige ånd, om vår identitet i Kristus og om det kristne livet. Undervisningen er lagt opp slik at det setter i gang tanker og spørsmål, og gjør bibeltekstene aktuelle og livsnære. Trek har undervisnings-seriene «Fra død til liv», «Elsket» og «Sendt».