Søk

3 tips til å lese Bibelen sammen i 2024

Jeg visste alltid at Bibelen var en nøkkel til å bli kjent med Gud. For å leve tett på ham. Men det var allikevel alltid veldig vanskelig å prioritere det. Det ble veldig mye plikt, og ofte veldig kjedelig. Bibelen var veldig stor, og når jeg leste vanskelige ting visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med det. Bibelen ble en kilde til frustrasjon og tilkortkommenhet.

Roald Zeiffert (HLT) har forsket på ungdom og unge voksne og deres forhold til tro. Han har samlet inn data fra flere kirkesamfunn, blant annet Frikirken. Basert i tallene, intervjuer og svarene fikk han omrisset av fire grupper; to av disse gruppene kalte han de “Frustrerte” og de “Dedikerte”. De frustrerte beskriver sitt forhold til tro, kirke og bibel ganske likt som jeg beskriver det her i innledningen. En vet “hva som skal til”, men en klarer ikke leve troen ut slik en ønsker.

En nøkkel som Roald peker på i forskningen sin, og en forskjell mellom de frustrerte og de dedikerte, er overgivelsen til fellesskap. Dette blir veldig konkret når det kommer til bibelbruk og bibellesning. De dedikerte leser Bibelen sammen og forplikter seg til fellesskap som sammen velger å prioritere dette. De vet at de kommer til kort og blir frustrerte om dette er noe de skal mestre på egen hånd. Så de slutter å prøve alene, og forplikter seg heller til å gjøre det sammen.

Tips 1: Sett mål for bibellesning sammen med andre

Det ble et paradigmeskifte i min bibellesning da jeg som 19-åring valgte å lese hele Bibelen på ni måneder sammen med en større gruppe andre mennesker som jeg bodde sammen med. Noen venner tok initiativ, lagde en plan med seks kapitler lesing hver dag, hang disse opp rundt omkring og delte ut. Så gikk vi for det. Noen leste i fellesskap, mens jeg og andre leste hver for oss.

Det var tungt og et pliktløp for meg lenge, men etter et par måneder, da vi kom til Jobs bok, var det noe som klikket på plass. En merkelig historie som oppleves blodig urettferdig. Men samtidig så veldig ekte. En historie som lignet på verden jeg ser rundt meg. Ekte liv som jeg kunne relatere til. Plutselig skjønte jeg virkelig at Bibelen handler om vanlige folk, som meg, i møte med både veldig vanlige og veldig uvanlige omstendigheter.

For å lese daglig og fast i Bibelen trenger du å gjøre det samme med andre, i en felles forpliktelse. Et stort mål her kan være å koble seg på Frikirkens “Bibelen på et år” i 2024. Et mindre mål kan være å velge f. eks. Markus Evangelium på 16 kapitler og avtale med en venn at dere skal lese denne boken sammen den neste måneden. Send meldinger eller lag en chat om dere er flere, så kan dere dele ord, tanker og refleksjoner sammen.

Se Frikirkens bibelleseplan.

Tips 2: Bruk samtaleguide i gruppe

Jeg har både lest og undervist mye Bibel og bibelbøker. Men jeg har erfart at lesing og lytting til undervisning alene ofte kan skape en passivitet rundt Bibelen heller enn engasjement og selvtillit. Når vi leser vanskelige tekster hopper vi lett over, googler, eller i beste fall spør “en som har peiling” for å finne svar. Men oftest glider vi overfladisk gjennom teksten, checker av lista og glemmer det som stod.

Så de siste årene har jeg jobbet med samtaleguider til bibeltekstene våre. Gode spørsmål som vi kan stille oss i en gruppe, som hjelper oss å komme til kjernen av hva bibelteksten egentlig handler om. Ufarlige spørsmål som alle kan være med å svare på. Spørsmål som ikke gjør at gruppen endes til en lyttergruppe for den som “har peiling” sine refleksjoner. Samtidig er spørsmålene konkrete, så det sørger for at samtalen dreier seg rundt bibelteksten og ikke blir tapt i assosiasjoner.

Disse samtaleguidene lager vi i ulike formater. Den vi bruker mest tid på er “Kirkeårets tekster”, som vi hver tredje måned publiserer en ny versjon av. Her er det en samtaleguide for hver uke, koblet til den kommende søndagens prekentekst fra “kirkeåret”, som mange av Norges kirker følger. Ta en kikk og test dette hos deg. Om du er i en husgruppe eller et Disippelhus så er dette en enkel måte å sammen komme til kjernen av en ny bibeltekst hver uke.

Se våre samtaleguider; Kirkeårets tekster & Gjennom Bibelen.

Tips 3: Lære deg å finne kjernen i Bibelteksten

Noen år etter jeg gikk fra “frustrert” til “dedikert” i møte med Bibelen tok jeg en bibelstudieskole. Det viktigste jeg lærte var det å forstå Bibelen som en sammenhengende Guds historie. Og det å kjenne igjen forfatteren og dens intensjon bak hver enkelt bok. Det er mange ord, og det er lett å tenke på Bibelen som en samling flotte vers og historier pakket sammen litt tilfeldig. Men ordene er nøye utvalgt, og veldig mye som kunne vært med er valgt bort. Hva er det forfatteren ønsker at vi skal forstå i dette brevet, eller i disse to avsnittene?

Det å lære seg selv å stille gode spørsmål, og å komme til kjernen i den aktuelle bibelteksten er en treningssak. Men det gjør både egen bibellesning givende, og det kan være en stor velsignelse som du kan gi videre til andre. Lære å stille de rette spørsmålene – som både går til kjernen i hva teksten egentlig handler om – og som treffer hjertet og dypet i livet til menneskene du snakker med eller leser sammen med. For Guds ord er som et tveegget sverd – som trenger gjennom sjel og ånd – og dømmer hjertets tanker og råd.

Med vårt “Bibelverktøy” har vi laget et lite kurs og en ressursbase med enkle og konkrete verktøy for hvordan å finne kjernen i bibeltekster. Og hvordan lede gode gruppesamtaler basert i spørsmål heller enn undervisning. Lær om hvordan du kan kjenne igjen forfatterens hensikt, og hvordan det du oppdager kan få praktiske konsekvenser både i livet ditt og i gruppen du leser Bibelen sammen med.

Se vårt kurs og ressurser: Bibelverktøy