Søk

5 grunner til at unge voksne ikke forlater kirken

Hvordan bygge menighet så unge voksne ikke forlater kirken? Artikkelen er oversatt og oppsummert fra Barna Research sin artkkel «5 Reasons Millennials Stay Connected to Church». Artikkelen er noen år gammel, men vi erfarer at de fem punktene som presenteres fortsatt er veldig relevant for arbeid med ungdom og unge voksne.

Seks av ti millennials forlater troa i 20-årene. Blant som melder at troen vokser i denne perioden er kirke ikke en gang listet blant topp 10 av årsakene til at veksten skjer. Det nevnes heller bønn, familie, venner, Bibelen, få barn og forholdet til Jesus. Kirken tilbyr ikke dype, gjennomtenkte og utfordrende svar for livet i en kompleks kultur.

Hvordan kan kirken gå fra irrelevant til å aktivt møte generasjonen som forsvinner i 20-årene? Hvordan bygge kirke for unge voksne? Barna research har funnet de fem viktigste punktene menigheter trenger å ta tak i for å være relevant for denne genereasjonen.

#1 Skap rom for meningsfulle relasjoner

De mest positive opplevelsene Millennials har hatt med kirke er relasjonelle. De som droppet ut hadde verken nære venner eller en mentor i menigheten. Veldig mange ungdommer og unge voksne føler seg ikke relasjonelt akseptert i kirka, og finner derfor andre veier. Vi trenger å legge til rette for dype vennskap i det vi gjør.

#2 Tren kulturell dømmekraft

De som har forblitt i kirken har lært hvordan kristne kan bidra i samfunnet på en positiv måte. Kirken har mandat til å formidle klarhet i en kaotisk tid, og her må vi hjelpe våre til å tenke og respondere riktig til verden rundt seg. Millennials lengter etter å lære, og å finne broer mellom troen på Jesus og problemene de møter i verden. Tro handler om hele livet og kirken trenger hjelpe de unge til integrerte trosliv.

#3 Reversert mentoring

Ledere må ikke trene unge voksne til å “én dag å bli leder selv”. De unge er ikke nødvendigvis ute etter en posisjon i en fjern fremtid; de ønsker å brukes med sine gaver og talenter her og nå. Barna så at millennials som opplevde å være på oppdrag formet en tro som varte. Reversert mentoring skjedde eksempelvis gjennom å hjelpe fattige, dra på en tur som utvidet måten de tenkte på, og det å finne en sak i kirken som motiverte dem.

#4 Omfavne kraften i disippelskap på arbeidsplassen

Det er kraft i opplevelsen av å være kalt dit du er i hverdagen. De unge som beholdt troen i 20-årene hadde lært at deres gaver og lidenskaper var en del av Guds kall, og at Bibelen er relevant for deres arbeidsplass. De fleste kirker glemmer ofte arbeidsplassen og fokuserer heller på tradisjonell kirke-baserte tjenester.

#5 Tilrettelegge for personlig relasjon med Jesus

De som har holdt seg aktive trodde at Jesus snakket personlig til dem. De trodde også at Bibelen inneholder visdom og hjelp til å leve et meningsfullt liv. “Det betyr at Millennials som beholder troen har mer sannsynlig funnet en form for autoritet i Guds ord, både i Bibelens sider og i deres opplevelse av intimitet med Guden som de følger”, sier Kinnaman i Barna Research.

Hvorfor bygge menighet så unge voksne ikke forlater kirken?

Så hvorfor fokusere, tilrettelegge og bygge kirke for unge voksne? De ung skal ikke idoliserer, men være en prioritet fordi denne generasjonen prøver å lære trofasthet i en post-kristen kultur som konstant er i endring. Ungdom og unge voksne trenger hjelp fra trofaste troende fra eldre generasjoner om de skal finne veien midt i alt dette og meningsfullt utvikle livet og troen videre.

5 grunner til at unge voksne ikke forlater kirken
Bilde fra en av FriBUs lederhelger for unge voksne.

Få starthjelp fra FriBU

Vi i FriBU jobber med å utfordre, hjelpe og tilrettelegge så lokale frikirker blir kirke for unge voksne. Disippelhus er konsept som går til kjernen av disippelsskap i hverdagen, og hjelper unge voksne praktisere rytmer, fellesskap og oppdrag der de er.

Vet du ikke hvor du skal begynne for å bygge kirke for unge voksne? Akademiet er vårt nøkkelverktøy for å starte investeringen i unge voksne: Å bli kjent med de dere har og bygge en kjernegruppe for veien videre.