Forsidebilde til Akademiet ledertrening for unge voksne
Send
Del

Akademiet ledertrening for unge voksne

Akademiet ledertrening for unge voksne er en kurspakke Frikirken har utviklet; et verktøy for å rekruttere, bli kjent med og trene unge voksne. 6 kvelder á 4 timer basert på videoundervisning, for å gjøre det så enkelt som mulig å arrangere i din menighet.

Det gis en innføring i praktisk disippelskap, menighetsplanting og evangelisering, før en får hjelp til å definere sin egen visjon og ansvarliggjøres på veien mot den. Kurset legger også til rette for at deltakerne får være med på inspirasjonstur om menighetsplanting i Europa. En tur som løfter fokuset for deltakerne, og som vil gi inspirasjon og tanker til veien videre for unge voksne i din lokale menighet. 

Hvorfor Akademiet?

Akademiet er et fantastisk verktøy for deg, som leder, til å bli kjent med dine unge voksne gjennom et helhetlig, ekte og ærlig opplegg som tar dere gjennom nøkkelpunkter i egen utvikling og kristent liv. Ønsker du investere inn i nøkkelpersoner, eller starte opp noe for unge voksne? Bruk Akademiet som utgangspunkt, så får du og dine unge voksne en felles plattform dere kan bygge menighet på. Dette er et godt fundament for et nettverk av unge voksne, og grunnlag for deres vei videre og en kjernegruppe som større satsninger for unge voksne kan bygges på. 

Lokalt forankret ledertrening for unge voksne

Kurset er designet til å enkelt kunne gjennomføre ledertrening for unge voksne i den lokale menigheten. Alt du trenger er følgende:

  • Minst én leder per syv deltakere.
  • Minst tre deltakere.
  • Servering til hver av samlingene.
  • Prosjektor & lyd. 

Kurset er basert på video-undervisning som gjør det lett for den lokale menigheten å arrangere dette hos seg, med unge voksne som er knyttet, eller som en ønsker å knytte til kirken.

Merk: Instruksjonsvideoen ble laget til første utgave av Akademiet. I vår reviderte versjon, Akademiet 2.0 bruker ikke DISK, og vi har vi laget ferdige deltakerpakker klare, i tillegg til at masterkurset ligger åpent tilgjengelig for ledere. 

Tips til gjennomføring

Akademiet er gjennomført gjentagende ganger på flere ulike steder i landet vårt de siste årene. Her er noen av erfaringene vi har gjort oss.

  • Har du andre Frikirker i nærheten? Gå sammen om arrangementet. Flere ledere sammen er alltid en bonus, og merverdien av at de unge voksne knytter relasjoner på tvers er gull verdt. 
  • Start med en helg eller en overnatting sammen. Knytt de to første samlingene opp mot denne turen. Fellesskapet binder dere gruppen sammen og øker sannsynligheten for at dere holder sammen og engasjerer seg i menigheten videre.
  • Bytt gjerne ut noen av undervisningsvideoene eller fokusområdene med lokal undervisning og lokale temaer. Målet er å knytte de unge voksne sammen med ledelse og menighet, ikke at en kommer gjennom alt innholdet. 
  • Reis på Frikirkens inspirasjonstur for menighetsplanting sammen. I mars hvert år arrangerer vi en langhelg til Europa i samarbeid med M4Ready. Dette inspirerer, binder sammen og bygger nettverk på tvers av kirker og kirkesamfunn.
  • Søk FriBU om økonomisk støtte til utgiftene dere har. Kurset kan knyttes til eller gjøres til et lokallag, og det kan søkes prosjektstøtte til gjennomføringen.
  • Søk Kristelig studieforbund om støtte til kurset. Akademiets læreplan ligger klar i deres søknadsportal.

Få tilsendt deltakerpakker

Vi ønsker å gjøre forberedelsene rundt et kurs så enkelt som mulig for dere lokalt. Bestill en pakke til hver av dine deltakere i vår nettbutikk, så har du det du trenger klart til kursstart. 

Snakk med oss

Ta kontakt med Eirik B. Fjellestad om du vil vite mer eller ønsker å arrangere Akademiet ledertrening for unge voksne i din lokalmenighet.

Unge voksne konsulent Eirik Broomfield Fjellestad
Eirik B. Fjellestad
Unge voksne

988 09 352