Søk

Dag 2: Hvem er jeg?

Fokus: Dine styrker og verdier

  • Bli kjent med dine topp fem styrker og kunne formulere hva din «Superstyrke» er: kombinasjonen av styrker som gjør deg og det du har å komme med helt unikt.
  • Forstå hvordan styrkene skal brukes i team og lederskap; hvordan lede for å få frem det beste i mange ulike mennesker.
  • Identifisere og forstå sine verdier og sette mål for hvordan en ønsker å prioritere disse i livet sitt.
  • Forstå skillet mellom «naturgaver» og Bibelens nådegaver.

Undervisere

Eirik B. Fjellestad er leder for unge voksne i Frikirkens Barn og Unge. Han er også administrasjonsleder i Hamar Frikirke, har en bachelor i teologi og ledelse, og en master i ledelse. Eirik brenner for investering i og ledertrening av ungdom og unge voksne, både i relasjon og gjennom å gjøre tjeneste for Gud og menighet sammen.

Jarle Skullerud er Synodeformann i Frikirken (leder for kirkesamfunnet) og pastor i Oslo Østre Frikirke. Han har bakgrunn med engasjement i både Skolelaget (NKSS), Skjærgårds Music & Mission, som bibelskolelærer og ungdomsleder. Han var tidligere daglig leder for FriBU. Jarle brenner for at barn og unge blir prioritert og fremhevet i kirkene våre.

Videoer & OPPGAVER

Du finner videoene på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8258387. Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de. Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her.

Program for dag 2 av Akademiet

Deltakernes forberedelser før dag 2

  • Les s. 1-31 i boken CliftonStrengths 2.0 (dette går fort)
  • Les sidene i boka om hver av dine topp 5 styrker (4 korte sider per styrke).
  • Kryss av minst 2 «Ideas for action» og minst 1 «Working with others» på hver styrke.
  • Send melding til lokal leder med dine topp 5 styrker og et par setninger om hva du har oppdaget om deg selv innen avtalt dato før neste samling.

Time 1 | Introduksjon

0:00-0:10 Lokal leder: Introduksjon til kvelden
0:10-0:20 Video: «A2 D2.1 Presentasjon av de ulike styrkene, Eirik B. Fjellestad»
0:20-0:30 Plenum: Del felles en av styrkene du fikk, som du kjente deg godt igjen i.
0:30-1:00 Middag

Time 2 | Dine styrker

1:00-1:10 Video: «A2 D2.2: Modne og umodne styrker, Eirik B. Fjellestad»
1:10-1:40 Oppgave 2.1 Strengthsfinder: I grupper på 3.
* Beskriv kort dine topp 5 og hvordan de treffer deg.
* Trekk frem 2-3 punkter du har valgt ut som plan for utvikling.*
* Presenter 1-2 punkter på hvordan vi andre kan møte deg bedre.
* Hva er din superstyrke, det som du gjør helt unikt bra? (Har kan du evt komme med 2-3 forslag og få innspill fra de andre)
1:40-1:50 Pause

Time 3 | Styrker i team og lederskap

1:50-2:10 Video: «A2 D2.3: Styrkene i team og lederskap, Eirik B. Fjellestad»
2:10-2:40 Plenum: Analyse og diskusjon av styrkene satt i sammenheng.
På tavle: Sett opp de fire styrkekategoriene, og sett ett kryss per styrke dere har i rommet under tilhørende kategori. Bruk denne illustrasjonen som utgangspunkt for felles samtale:
* Hvor er våre styrker som gruppe? 
* Hva er våre utfordringer? Hvor trenger vi å bli komplementert?
* Hvordan skal dette få påvirke veien videre for menigheten vår?
2:40-2:50 Pause

Time 4 | Verdier

2:50-3:00 Video: «A2 D2.4: Mine verdier, Eirik B. Fjellestad»
3:00-3:25 Oppgave 2.2 Mine verdier: Alene og rundt bord.
* Gjør oppgave 2.2.1. Del med sidemannen. 
* Gjør oppgave 2.2.2 og 2.4.3. 
* Gjør oppgave 2.2.4. Samarbeid med sidemannen. 

3:25-3:30 Pause

Avslutning | Nådegaver

3:30-3:40 Video: «A2 D2.5: Å skille mellom Naturgaver og Nådegaver, Jarle Skullerud»
3:40-4:00 Plenum: Felles samtale og bønn for hverandres nådegaver.